Úspechy a výsledky práce posúvajú školu vpred

  • Spravodajstvo
  • 29. mája 2014, 10:58
  • Autor:Vilém Vrba

V druhom polroku školského roku 2013/2014 dosiahli žiaci Základnej školy na Holubyho ulici v Piešťanoch pekné úspechy a výsledky.

Pod vedením pedagogických pracovníkov sa žiaci pripravovali na súťaže a olympiády organizované ministerstvom školstva vedy výskumu a športu, Iuventou a ďalšími organizáciami. Výsledky a úspechy boli pre učiteľov a žiakov odmenou za ich poctivú prípravu v mimoškolskej a v krúžkovej činnosti.
Najvýznamnejšie výsledky a úspechy v oblasti jazykovej, literárnej, matematickej, prírodovednej, výtvarnej a hudobnej:
■ Európa v škole – literárne práce – 1. miesto: Martina Brezovanová (4. ročník), 1. miesto: Katarína Bolerázska (5. ročník), 1. miesto: Svetlana Kováčová (9. ročník), výtvarné práce – 1. miesto: Elena Košková (2. ročník), 1. miesto: Erika Géciová (8. ročník), 1. miesto: Matúš Vlk (8. ročník)
■ krajské kolo rétorickej súťaže Štúrove a Hollého rétorické Drahovce – 1. miesto: Svetlana Kováčová (9. ročník), ktorá postúpila na celoslovenskú súťaž do Zvolena
■ okresné kolo v anglickom jazyku – 4. miesto: Milan Šiška (9. ročník)
■ okresné kolo geografickej olympiády – 4. miesto: Ema Višňovská (7. ročník)
■ okresné kolo Pytagoriády – 2. miesto: Michal Strečanský (5. ročník), 2. miesto: Filip Nedelka (3. ročník)
■ okresné kolo Slávik Slovenska – 1. miesto: Patrícia Petrovičová (1. ročník), 3. miesto: Klaudia Vaculová (9. ročník)
■ okresné kolo v prednese prózy – 3. miesto: Filip Nedelka (3. ročník)
■ okresné kolo Vesmír očami detí – 4. miesto: Alžbeta Motýľová (2. ročník)
■ okresné kolo Hollého pamätníka – 1. miesto: Alžbeta Mjartanová (6. ročník), 3. miesto: Filip Nedelka (3. ročník)
Najvýznamnejšie výsledky v športovej a pohybovej oblasti:
■ dlhodobá súťaž Piešťanská basketbalová liga základných škôl – 3. miesto
■ okresné kolo v malom futbale starších žiakov – 3. miesto
■ okresné a krajské kolo v bedmintone žiačok – 2x 1. miesto
■ okresné kolo v streľbe zo vzduchovky – 2. miesto: Marián Današ
■ okresné kolo v streľbe zo vzduchovky družstvá – 2. miesto
■ okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiakov – družstvá – 3. miesto
■ krajské kolo v gymnastickom štvorboji – 3. miesto: Timotej Filo (8. ročník)

Žiaci školy každý rok dosahujú veľmi pekné športové výsledky v streľbe zo vzduchovky.

Tak ako aj po minulé roky škola zorganizovala viacero školských kôl, napríklad v Pytagoriáde, matematickej olympiáde, olympiáde cudzích
jazykov, matematickej súťaže Klokan, v prednese, speve, v literárnej a výtvarnej tvorivosti. Pre deti, žiakov a pre verejnosť škola uskutočnila hodnotné podujatia. Učiteľky prvého stupňa zorganizovali akciu Noc s Andersenom, vychovávateľky ŠKD Vynášanie Moreny, Veľkonočné trhy a Olympiádu zdravia v ŠKD, vychovávateľka B. Kučerová humanitárnu akciu Modrý gombík, učiteľky Školu v prírode pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka a mnohé ďalšie.
Žiaci školy každý rok dosahujú veľmi pekné športové výsledky v bedmintone.

V máji a v júni čakajú deti a žiakov školy významné akcie a súťaže v atletike – Športový deň, Piešťanské hry, jazda zručnosti v rámci projektu Na kolesách do škôl, cvičenia a výlety. Podrobnosti a novinky nájdete na www.zsholubyhopn.edupage.sk.
Všetky úspechy a výsledky práce pedagógov a žiakov školy prispievajú k jej dobrému menu, motivujú ich k ďalšej práci a hlavne sú spokojní nielen žiaci, ale aj ich rodičia.
Verím, že škole sa bude dariť i naďalej, čo určite prispeje k dobrej klíme a k lepšiemu prostrediu školy.

Základná škola Holubyho 15,
921 01 Piešťany
e-mail: zsholubyho@misnet.sk
www.zsholubyhopn.edupage.sk
tel./fax: 033/762 65 96, 0911/952 780

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 22, ktoré je v predaji od 27. mája.

0 Shares

Najnovšie správy

Pieskoviská v Piešťanoch sa pomaly pripravujú na nájazdy malých návštevníkov. Zašpinenému a vyfúkanému piesku po zime odzvonilo a bol nahradený…
  • 01.03.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 4. marca 2024
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich