BANKA: Výrazne viac chlapcov ako dievčat

  • Spravodajstvo / Región
  • 1. mája 2014, 15:34
  • Autor:jk

Budova základnej školy na Banke sa vzhľadom tak trochu líši od ostatných. Nedýchajú z nej storočia ani unifikované prvky socializmu. Postavili ju v roku 1937 za obecné peniaze s prispením štátnej subvencie.

Historické pramene uvádzajú, že pôvodne mala šesť tried, zborovňu, kabinet, a „elektrické osvetlenie a vodovod“. Dnes prah školy prekračuje 118 detí. Toto číslo sa viac-menej nemení už takmer dve desaťročia a výrazná zmena pravdepodobne nenastane ani v budúcom období. Na počudovanie, podiel chlapcov výrazne prekračuje podiel dievčat a naopak – v pedagogickom zbore nenájdete ani jedného chlapa. Tvorí ho 11 učiteliek a jedna vychovávateľka.

Banka sa nachádza v tesnom dotyku s kúpeľným mestom a to spôsobuje, že časť rodičov dáva svoje ratolesti do piešťanských škôl. „Argumentujú tým, že nemáme telocvičňu. No napriek jej absencii dosahujeme veľmi pekné výsledky aj v športe,“ povedala nám riaditeľka Helena Hrdinová. V minulom roku ZŠ skončila v zápolení O Moraviansku venušu na treťom mieste, čo je na neveľkú školu značný úspech. Podľa riaditeľky zase rodičia, ktorí sa na Banku prisťahovali, prihlasujú deti skôr do obecnej školy, práve pre jej rozmanité aktivity.

Ešte v roku 2006 obec školu zrekonštruovala. Novú podobu dostala strecha, fasáda i zateplenie, takže tu žiadne stavebné „boľačky“ nepociťujú. Ak sa majú na niečo sťažovať, tak na nedostatok priestorov. „Nemáme ani meter štvorcový navyše,“ skonštatovala riaditeľka.

Máloktorá škola sa môže pochváliť nohejbalovým turnajom, ktorý vznikol vďaka spolupráci s Nohejbalovým klubom Banka. V tomto školskom roku sa podarilo zorganizovať školu v prírode spojenú s plaveckým výcvikom pre žiakov prvého stupňa a lyžiarsky výcvik pre žiakov druhého stupňa. Tešia sa z úspechov krúžku mažoretiek a uznania dosahujú tiež v geografickej olympiáde a cudzích jazykoch. Každoročne tu organizujú Deň jablka, Deň mlieka i Deň knihy. S kladným ohlasom sa stretla akcia Noc s Dobšinským, kedy žiaci strávili noc v škole, počas ktorej čítali rozprávky, hrali divadlo, pozerali filmy, tvorili komiksy. Svoje literárne ambície môžu žiaci uplatniť aj v školskom časopise Syslák. Istou formou prípravy na život je príprava dvoch spoločenských podujatí, ktoré si žiaci sami zorganizujú aj po ekonomickej stránke, nakoľko dostanú od školy peniaze, ktoré neskôr musia vydokladovať.

Novinky z dielne ministerstva školstva neobchádzajú ani školu na Banke. „Neustále zmeny neprospievajú ani deťom, ani učiteľom. Základná škola by mala byť základnou od západu republiky po východ. Množstvo rodín sa sťahuje a deti trpia, keď sa musia doúčať učivo, ktoré v inej škole nepreberali,“ zastáva názor H. Hrdinová. A financovanie? „Sme spokojní s tým, čo máme. Nečakáme len na to, čo dostaneme, ale pomáhame si aj sami.“ Napríklad zberom papiera. V rámci enviroaktivity Zachráň aspoň jeden strom vyzbierali žiaci presne 12 360 kilogramov.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 18, ktoré je v predaji od 29. apríla.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 31. januára. V Piešťanoch sa 31. januára 1920 narodila baletná umelkyňa a zakladateľka tanečného školstva a Hudobnej…
  • 30.01.2023, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 30. januára. V Piešťanoch sa 30. januára 1911 narodil akademický sochár Valér Vavro. Meniny má Ema.
  • 29.01.2023, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 31. januára 2023
Meniny má Emil, zajtra Tatiana