O detské jasle je v Piešťanoch stále záujem

  • Spravodajstvo
  • 13. novembra 2013, 10:49
  • Autor:MsÚ(t)

Mesto Piešťany v rámci svojich aktivít pre rodinu a dieťa už od roku 1991 udržuje v prevádzke mestské jasle. Snaží sa tak vytvoriť čo najlepšie podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života rodín v meste, najmä mladých rodín s malými deťmi.

Jasle poskytujú starostlivosť deťom zamestnaných rodičov vo veku od 10 mesiacov do 3 rokov. Dôraz sa kladie najmä na výchovnú starostlivosť. Zamestnanci mestských jaslí sú odborne zdatní a pripravení poskytnúť a zaistiť deťom od najútlejšieho veku vhodné podmienky pre ich zdravý duševný a telesný vývoj. O deti sa tak stará odborný personál – vedúca zariadenia, šesť detských sestier a tiež dve pomocné sily a kuchárka. Deti si v jasliach upevňujú tiež základné hygienické návyky, učia sa správnemu stolovaniu, správaniu pri hrách, vzájomnému rešpektu v kolektíve, vytvoria si pravidelný bežný denný režim. „ Deťom sa poskytuje stravovanie 4x počas dňa (raňajky, desiata, obed, olovrant), majú počas celého dňa zabezpečený pitný režim. V každodenných výchovných zamestnaniach sa deťom venuje odborný personál, s cieľom podporiť a pomôcť rozvíjať ich telesnú, rozumovú, pracovnú, hudobnú a výtvarnú stránku. S deťmi nacvičujú rôzne programy, chystajú výzdobu zariadenia k jednotlivým ročným obdobiam a sviatkom,“ hovorí vedúca zariadenia Viera Polerecká. Kapacita zariadenia je maximálne 40 miest, zariadenie má dve oddelenia.

Deti majú v jasliach k dispozícii množstvo náučných hračiek, ktoré rozvíjajú ich motoriku a tvorivosť. Jasle poskytujú pre deti oblečenie počas ich pobytu, do ktorého ich môžu rodičia prezliecť, v jasliach sa aj perie a žehlí, takže deti sú stále v hygienickom a čistom oblečení. „Objekt jaslí je v peknom prostredí, v areáli je pieskovisko, preliezky a malý drevený domček na hranie. Deti využívajú areál na častý pobyt vonku,“ dodáva vedúca. Prevádzka mestských jaslí je v pondelok až piatok, vždy od 6,00h do 16,00h. Záujemcovia o informácie o mestských jasliach a prípadne i služby dostanú informácie priamo u vedúcej zariadenia p. V. Polereckej na č. t. 77 259 32, alebo osobne na adrese Javorova ul.27, 921 01 Piešťany.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 17. mája. Tento deň je Svetovým dňom hypertenzie a Svetovým dňom telekomunikácií. Meniny má Gizela, Aneta.
  • 17.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 18. mája 2024
Meniny má Viola, zajtra Gertrúda