Primátor Ján Jánoška: Nad Vrbovým visí Damoklov meč

  • Spravodajstvo
  • 10. októbra 2013, 12:18
  • Autor:jk (t)

V mestečku pod šikmou vežou nie sú len slávnostné okamihy, ktoré sa v ňom odohrávali uplynulý týždeň. Sú v ňom predovšetkým všedné dni plné problémov. Otvorene ich v rozhovore pre Piešťanský týždeň priznáva primátor Vrbového JÁN JÁNOŠKA.

► Čo vy pokladáte za najzávažnejší problém mesta?
– Najzávažnejším problémom je Damoklov meč, ktorý visí nad mestom od roku 2008, keď v júni v konkurznej veci úpadcu VETES Vrbové, s.r.o., vyhlásil Okresný súd v Trnave konkurz a za správcu ustanovil Stanislava Volára. Od 17. decembra roku 2008 na súde prebieha konanie o odporovateľnosti právnych úkonov, ktorého účastníkmi sú správca, ako navrhovateľ a Mesto Vrbové, ako odporca. Predmetom sporu je vykurovanie obytných domov. Predchádzajúce vedenie mesta, konkrétne vtedajší primátor Ivan Borovský, ako sám viackrát prezentoval, valné zhromaždenie – najvyšší orgán VETES Vrbové dopustilo, že spoločnosť vykázala za rok 2002 stratu 102-tisíc korún, za rok 2003 stratu 1,338 milióna korún, za rok 2004 1,35 milióna, za rok 2005 796-tisíc a za rok 2006 stratu 532-tisíc korún. Pri zápornom vlastnom imaní hospodárskej organizácie vo výške 2,34 milióna korún k 31. decembru 2005 nemohla v žiadnom prípade spoločnosť fungovať, pretože bola v predĺžení a nikto z kompetentných to neriešil. Všetko sa to dialo pod drobnohľadom Márie Kráľovej, ekonómky Mesta Vrbové a členky dozornej rady VETES-u od 18. júla roku 2002, ako aj Márie Gajňákovej, hlavnej kontrolórky. Snažil som sa ešte v predchádzajúcom volebnom období ako predseda komisie pre financie, majetok mesta a podnikanie o rozčlenenie spoločnosti na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody ako hospodárskej organizácie a všetky ostatné činnosti riešiť v rámci novovytvorenej príspevkovej organizácie, ale márne. V súčasnej dobe treba počkať na verdikt súdu. Ak bude v neprospech mesta, osobnú zodpovednosť budú niesť spomínané konkrétne osoby.

► Jedným z neuralgických bodov je doprava, prípadne parkovanie. Ľudia sa sťažujú, že sa im premávkou narúša statiku domov a už roky sa o obchvate len hovorí.
– Parkovanie je veľkým problémom vo všetkých sídliskových aglomeráciách. Jedno z možných riešení je stanovenie ročného poplatku za parkovacie miesto a zo získaných peňazí budovať nové parkovacie miesta zatrávňovacími tvárnicami v zelených pásoch. O tom však musí rozhodnúť trojpätinová väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, keďže ide o schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2014. Obchvat, ako je schválený v územnom pláne mesta, je utópiou. Nielen čo sa týka napojenia oproti predajni Lidl vedľa Cintorínskeho potoka, ale aj pokračovania cez katastrálne územie obce Krakovany, s čím poslanci jej obecného zastupiteľstva nesúhlasia. Jediná možnosť odbremenenia dopravnej záťaže je dosiahnutie zákazu prejazdu nákladným automobilom nad dvanásť ton, o čom bude potrebné rokovať s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý je vlastníkom a správcom hlavných cestných ťahov cez mesto.

► Je výstavba plavárne vo Vrbovom ešte realitou alebo v súčasnej situácii už len fatamorgánou?
– Jej vybudovanie nie je problém, pokiaľ sú na to zdroje financií. Problém je s prevádzkou. Ak nedokáže prevádzkovať plaváreň kúpeľné mesto, tak pre naše mestečko je to nesplniteľný sen.
Viac sa dočítate vo veľkom rozhovore s primátorom Vrbového v aktuálnom vydaní Piešťanského týždňa.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 30. mája. Tento deň je Medzinárodný deň sklerózy multiplex. Meniny má Ferdinand.
  • 29.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 29. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom príslušníkov mierových misií OSN a Európskym dňom susedov. Meniny má…
  • 28.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 28. mája. Tento deň je Dňom Amnesty International, Medzinárodným dňom akcií pre zdravie žien. Meniny má Viliam.
  • 27.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 30. mája 2023
Meniny má Vilma, zajtra Ferdinand