Zastupiteľstvo rozhodne o vianočných trhoch i nájme štadiónu

  • Spravodajstvo
  • 30. septembra 2013, 17:18
  • Autor:ip

Po letných prázdninách sa mestskí poslanci zídu na ďalšom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Stretnutie zástupcov mesta je naplánované na štvrtok 3. októbra od 14.00 hodiny v zasadačke mestskej knižnice.

Poslanci majú prerokovať 29 bodový program. Hovoriť budú o  Vianočných trhov, vyhodnotia sledovanosť TV Karpaty a zaoberať sa budú i budúcnosťou futbalového štadiónu.
V úvode októbrového rokovania poslanecká dvadsaťpäťka sa bude zaoberať novým znením všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. V nariadení majú schváliť štyri zmeny.
Na programe je tiež návrh zmluvy medzi mestom a spoločnosťou B&R Group o zabezpečení a organizovaní vianočných trhov. V dôvodovej správe k materiálu zastupiteľstva sa píše, že spoločnosť sa v žiadosti zaväzuje vybudovať kompletné vianočné mestečko, tiež zmodernizovať stánky, zabezpečiť zastrešenie niektorých zón mestečka, pripraviť osvetlenie, betlehem a ďalšie vianočné atrakcie a dekorácie. Rovnako chcú zlepšiť gastro ponuku a prezentáciu ľudových remesiel. V správe sa spomína aj zabezpečenie murovaných a vykurovaných hygienických toaliet. Zmeniť by sa podľa nich mala aj kultúrno-hudobná produkcia. Spoločnosť má v pláne i organizáciu silvestrovského zábavného programu v trvaní maximálne do 24.00 hodiny.
Mesto by po podpise zmluvy žiadateľovi zapožičalo sedem drevených stánkov na Námestí slobody. Na vlastné náklady by potom vyriešilo otázku zberu a odvozu odpadu, čistenie priestranstva a odpratávanie snehu.
Poslanci rozhodnú o podmienkach verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností – bývalých WC na Žilinskej a Winterovej ulici. Podľa znaleckého posudku nehnuteľnosť na Žilinskej má hodnotu 9300 eur a na Winterovej ide o sumu 9100 eur.
K ďalším bodom, o ktorých budú poslanci rokovať patrí aj vyhodnotenie sledovanosti Televízie Karpaty, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu do 31. januára 2014.  
Zástupcovia mesta sa budú zaoberať i návrhom zmluvy o nájme futbalového štadiónu s Prvým futbalovým klubom Piešťany. Zmluva o nájme by mala byť v takom rozsahu, ako mal predchádzajúci nájomca P.F.K., no bez povinnosti investovať do predmetu nájmu. V dôvodovej správe sú uvedené aj ďalšie návrhy: údržba atletickej dráhy zo strany prenajímateľa do konca roka 2013, pretože suma 1000 eur na tento rok podľa predchádzajúcej zmluvy je už vyčerpaná, výška nájmu 1 eur na rok a trvanie nájmu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace.
Na októbrovom zasadnutí náčelník mestskej polície Marcel Mihalik predloží na schválenie pravidelnú správu o činnosti mestskej polície. Hodnotiť sa bude prvý polrok 2013.
Aktuality z mesta i regiónu – to všetko sa dočítate v Piešťanskom týždni. Čerstvé vydanie nájdete už dnes na pultoch svojich predajcov.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 29. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom príslušníkov mierových misií OSN a Európskym dňom susedov. Meniny má…
  • 28.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 30. mája. Tento deň je Medzinárodný deň sklerózy multiplex. Meniny má Ferdinand.
  • 29.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 28. mája. Tento deň je Dňom Amnesty International, Medzinárodným dňom akcií pre zdravie žien. Meniny má Viliam.
  • 27.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 30. mája 2023
Meniny má Vilma, zajtra Ferdinand