Národná cena za dizajn 2013

  • Spravodajstvo
  • 3. januára 2013, 12:37
  • Autor:sita

Po dvojročnej prestávke vypisuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠVVaŠ SR jedenásty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2013.

Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou dokumentáciou je 1. marca 2013.

Súťaž je organizovaná pre práce z oblasti produktového, komunikačného dizajnu pre profesionálov a študentov. Zúčastniť sa môžu domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré nie sú staršie ako dva roky od vypísania súťaže.

11. ročník súťaže sa vyhlasuje s inovovanými súťažnými podmienkami. Súťažiacich čaká v tomto roku zmena v oceňovaní. Namiesto uznaní budú pre práce z oblasti profesionálneho produktového a komunikačného dizajnu udelené okrem Národných cien za dizajn 4 Ceny za dizajn bez rozdielu poradia.

Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou dokumentáciou je 1. marca 2013.

Prihlásené dizajny posúdi 11 členná porota s medzinárodným zastúpením a udelí dve Národné ceny a to za produktový a komunikačný dizajn a 4 Ceny za dizajn. Okrem toho budú udelené dve Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentské práce v oblasti produktového a komunikačného dizajnu. Zvláštna cena ministra hospodárstva SR je určená výrobcovi, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej stratégii a Zvláštna cena ministra kultúry osobnosti za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 31. mája 2013 v priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave. Slávnostným odovzdávaním cien a výstavou NCD 2013 zaháji Slovenské centrum dizajnu fungovanie výstavného a informačného bodu Satelit v týchto zaujímavých priestoroch, ktoré by sa mali stať v budúcnosti multifunkčným kultúrnym centrom.
K súťaži NCD 2013 bude vydaný obsažný katalóg, ktorý bude súčasťou časopisu Designum.
Úplné znenie súťažných podmienok poskytne záujemcom Slovenské centrum dizajnu Bratislava, alebo sú dostupné na internetovej adrese www.scd.sk

I. Súťažné kategórie NCD 2013

A. Produktový dizajn
výrobok alebo zariadenie vyrábané sériovo, bez ohľadu na veľkosť série, produkt s novým súčasným dizajnom vyrobený remeselným spôsobom v malej sérii:
– nábytok pre interiér a exteriér,
– interiérové doplnky (sklo, keramika, svietidlá, stolovacie prvky),
– stroje, zariadenia, prístroje, náradie, zdravotnícka technika, biela a čierna technika,
– transport dizajn,
– textilný a odevný dizajn, obuv, doplnky,
– športové potreby, hračky, didaktické pomôcky, hobby,
– obaly s dôrazom na konštrukciu a materiál.

B. Komunikačný dizajn
produkt grafického dizajnu pre konkrétneho klienta, produkt digitálnych technológií:
– logo a vizuálny štýl, informačný a orientačný systém firmy alebo podujatia,
– dizajn periodika, katalógy, výročné správy,
– typografia,
– grafický dizajn obalu,
– web, grafický dizajn pre elektronické médiá, dizajn aplikácii hier, grafické užívateľské rozhranie.

CA Študentský produktový dizajn
CB študentský komunikačný dizajn
návrhy, modely a prototypy vytvorené ako semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v SR alebo počas stáže na podobnej vysokej škole v zahraničí, môžu byť z oblasti produktového alebo komunikačného dizajnu. Predmetná špecifikácia je zhodná s kategóriami A a B.

Súťaž sa nevzťahuje na autorské originály z oblasti úžitkového umenia.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 10. decembra. Tento deň je Dňom ľudských práv. Meniny má Radúz.
  • 10.12.2022, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 10. decembra 2022
Meniny má Radúz, zajtra Hilda