Piešťany v zrkadle historických pohľadníc

 • Spravodajstvo
 • 18. decembra 2012, 14:44
 • Autor:Vladimír Krupa

Balneologické múzeum v Piešťanoch vydalo v týchto dňoch 2. vydanie reprezentačnej knihy „Piešťany v zrkadle historických pohľadníc“.

Úvodné kapitoly knihy informujú čitateľa o histórii Piešťan koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia. Najmä v kapitole „Zlatý vek Piešťan“ je spracovaná história Piešťan a piešťanských kúpeľov v tomto období.  Potom nasleduje kapitola stručne informujúca o vzniku pohľadníc, o pohľadnici ako najrozšírenejšom komunikačnom médiu na prelome 19. a 20. storočia.
     Potom nasleduje hlavná časť publikácie – výber – spolu 330 historických pohľadníc rozčlenených do ôsmich tematických kapitoliek (Pohľadnice z Veľkých Piešťan, Objekty pred rokom 1900, Kúpele Piešťany v 19. a začiatkom 20. storočia, časť Teplice na prelome 19. a 20. storočia, Ostatné objekty a ulice, Sakrálne objekty, Rozvoj v medzivojnovom období, Život v kúpeľnom meste) s textami ku každej pohľadnici v slovenskom jazyku, v anglickom a nemeckom jazyku. Pohľadnice pochádzajú zo zbierok Balneologického múzea, ako aj zo súkromných zbierok. Pri zostavovaní výberu nám išlo o čo najreprezentatívnejší výber čo najzaujímavejších pohľadníc predstavujúcich mesto Piešťany čo najkomplexnejšie a vystihujúce charakter jeho jednotlivých častí.
     Na záver nasleduje krátka stať o zbieraní pohľadníc a prehľad vydavateľov pohľadníc Piešťan vrátane vydavateľských značiek.
     Po obsahovej stránke kniha vznikla aj vďaka pochopeniu a podpore piešťanských zberateľov pohľadníc, ktorí poskytli unikátne pohľadnice zo svojich zbierok. Texty v publikácii sú v troch jazykových mutáciách – slovenskej, anglickej a nemeckej.
     Všetkým čitateľom knihy, záujem o históriu, architektúru či národopis Piešťan prajeme príjemný zážitok, príjemné cestovanie v čase – späť až do konca 19. a prvej polovice 20. storočia.
Výber pohľadníc bol urobený po stránke dokumentačnej tak, aby obsiahli čo najširší záber objektov, ulíc, historických pamätihodností a udalostí mesta a kúpeľov. Po úvodných textoch a časti venovanej histórii Piešťan v období, ktoré pohľadnice časovo pokrývajú, t. j. od konca 19. do obdobia 40. rokov 20. storočia nasleduje ťažisková časť knihy – výber pohľadníc rozdelených do ôsmich kapitol.
     Publikácia reprezentuje kúpeľné mesto Piešťany. Je zaujímavá nielen pre čitateľov zaujímajúcich sa o históriu či pamiatky. Je vhodná ako reprezentačný darček aj pre domácich i zahraničných čitateľov, obchodných partnerov, významných hostí a pod.

Tejto téme sa budeme venovať aj v Piešťanskom týždni.

0 Shares

Najnovšie správy

Inšpiratívne vianočné stolovanie, čokoládový obraz, vynikajúca vianočná zmrzlina, kávové špeciality, voňavé medovníčky, vlastný hotelácky med, nádherné candy bary, pôsobivé vianočné…
 • 03.12.2022, 22:42
 • Kultúra a spoločnosť / Školy / Piešťany
Advent je čas, keď sa máme stíšiť a zamyslieť sa nad tým, čo ovplyvňuje naše zásadné rozhodnutia, kam smeruje naša…
 • 02.12.2022, 23:02
 • Kultúra a spoločnosť / Región
Dnes je nedeľa 4. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov. Meniny má Barbora, Barbara.
 • 03.12.2022, 22:40
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
 • 02.12.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 4. decembra 2022
Meniny má Barbora, zajtra Oto