V lete pomáha dravcom termika, v zime oddychujú na stĺpoch, ktoré ich zabíjajú

  • Spravodajstvo
  • 8. novembra 2012, 10:35
  • Autor:Viera Dusíková

PIEŠŤANY – Ochranár dravých vtákov Slavomír Senk z východoslovenskej obce Víťazovce strávil niekoľko dní v poliach nášho regiónu s prístrojom GPS v ruke. Zameriaval každý elektrický stĺp, na ktorom je dvadsaťdvakilovoltové vedenie, pretože práve toto zabíja dravce. Uhynuté myšiaky hôrne, ale aj sokoly, sovy, straky, ba dokonca aj bociany nachádzal aj v našom okolí. Niekoľko mŕtvych vtákov objavil aj v okolí Bašoviec a inde.

Ochranár dravých vtákov Slavomír Senk od Humenného strávil niekoľko dní v poliach nášho regiónu s prístrojom GPS v ruke. Zameriaval každý elektrický stĺp, na ktorom je dvadsaťdvakilovoltové vedenie, pretože práve toto zabíja dravce. Uhynuté myšiaky hôrne, ale aj sokoly, sovy, straky, ba dokonca aj bociany nachádzal aj v našom okolí. Niekoľko mŕtvych vtákov objavil aj v okolí Bašoviec a inde.

Ochranca dravcov Slavomír Senk monitoruje stĺpy smrti.

Keď si dravce sadnú na elektrický stĺp, roztiahnu krídla, zapoja sa do pomyselného obvodu a elektrina ich usmrtí. Slavomír má za úlohu zmapovať stĺpy smrti, zapísať ich polohu do excelovskej tabuľky a túto poskytnúť Západoslovenskej energetike. Správca siete zabezpečí ochranu dravých vtákov pomocou umelohmotných chráničiek, ktoré inštaluje presne podľa Senkovho rozpisu. Slavomír je jedným z členov mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Práve táto organizácia sa pustila do monitoringu stĺpov smrti.
Na západnom Slovensku prešiel Slavomír Senk asi 280 kilometrov elektrických vedení a pod nimi objavil štyridsať usmrtených vtákov. Okrem neho monitorujú úhyn ďalší asi desiati ľudia, ktorí majú vo svojich štatistikách tiež ďalšie alarmujúce čísla.

„Jedným z najkritickejších ekologických problémov súčasnosti v oblasti ochrany biodiverzity vtáctva je vplyv smrtiacich konštrukcií 22 kV elektrických vedení. Tie predstavujú veľmi vážny ekologický problém, pretože likvidujú významnú časť populácie mnohých druhov vtákov,” vysvetlil S. Senk. Vedenia často pretínajú potravné biotopy a migračné koridory vtáctva, kde dochádza ku kolíziám a nárazom vtáctva do vodičov. Nie menej závažným problémom sú nevhodné konštrukcie konzol elektrických stĺpov. K fatálnym zraneniam a usmrcovaniu dochádza po preskoku elektrického prúdu pri dosadnutí vtáka na konzolu elektrického stĺpu.
Myšiak hôrny je nielen naším najrozšírenejším dravcom, ale aj najviac ohrozeným druhom. Vraj na Slovensku je ich okolo tritisíc.

Myšiak hôrny – obeť elektriny
Elektrické vedenie najviac usmrcuje myšiaka hôrneho, ktorý je jedným z našich najužitočnejších dravcov, pretože sa živí hlodavcami. Ďalšími druhmi, ktoré ochrancovia dravcov nachádzajú po celom Slovensku pod stĺpmi, sú sokoly, sovy, bociany biele a tiež krkavcovité vtáky – straky, vrany a krkavce. V ojedinelých prípadoch si na smrtiaci stĺp sadnú aj orly.
Senk vykonával monitoring aj na východnom Slovensku v chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina, kde len on sám na úseku dlhom asi sedemdesiat kilometrov našiel 32 vtákov zabitých elektrickým prúdom. O ďalších číslach v tej oblasti by mohli hovoriť jeho kolegovia!

Na Slovensku je okolo tristo tisíc stĺpov smrti a úhyny sú obrovské. „Ekológovia nachádzajú tisícky vtákov rôznych druhov, keďže tieto stĺpy sú ako stále nastavené pasce, ktoré likvidujú vtáky vo dne aj v noci,” upozornil na vážnu situáciu S. Senk.
Dravce sú živé pasce pre hlodavce
Veď práve dravce a sovy sú najúčinnejšou zbraňou v boji proti hlodavcom. Sú stále v pohotovosti, v teréne a nevyžadujú žiadnu údržbu ani opravu a oproti väčšine pascí svoje obete navyše aj aktívne vyhľadávajú. Čo o škodlivých rodenticídoch, ktoré sa používajú na hubenie hlodavcov a ktorých jedy sa dostávajú až do spodných vôd, nemožno povedať.
A prečo sú práve dravce najčastejšími obeťami? „Mnohé druhy dravcov využívajú pri svojom love teplé stúpavé vzdušné prúdy, ktorá vznikajú za slnečných dní. Teplé prúdy vzduchu vynesú dravcov do výšok, bez zbytočného plytvania energie vynaloženej na mávanie krídlami. Stačí im iba roztiahnuť krídla. Keď je zamračené, hmla, prší alebo sneží a termika sa dravcom nedá využiť, je výhodnejšie neplytvať drahocennou energiou na mávanie krídlami, ale zostať sedieť na nejakom vyvýšenom mieste, odkiaľ je dobrý výhľad a z tohto miesta čakať na korisť,” opísal systém lovu S. Senk.
Sova dlhochvostá usmrtená na hrebeňových zábranách.

Keďže elektrické stĺpy sú výborným vyhliadkovým miestom, pretože často pretínajú polia, lúky a pasienky, kde výhľad nekomplikujú okolité stromy, dravce ich preferujú. „Vykonával som monitoring na východnom Slovensku v chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina, kde som na úseku dlhom asi sedemdesiat kilometrov našiel 32 vtákov zabitých elektrickým prúdom. Na západnom Slovensku som prešiel asi 280 kilometrov elektrických vedení a pod nimi objavil štyridsať usmrtených vtákov. Z toho vyplýva, že na 350 km elektrických vedení pripadá asi 72 usmrtených vtákov. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že trikrát viac zabitých vtákov sa nepodarí nájsť, pretože ich skonzumujú líšky a diviaky, skutočný počet usmrtených vtákov je naozaj veľký. To, čo sa mapovateľom podarí nájsť, je iba špička ľadovca. Treba pripomenúť, že v teréne nás je oveľa viac a cifry, ktoré som uviedol sú iba ilustrujú situáciu.“
Tohto myšiaka objavil ochranár v extraviláne v okolí Bašoviec.

Monitorujú Piešťany a okolie
Práve organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) na tento problém upozornila už pred viac ako desiatimi rokmi a odvtedy navrhla niekoľko riešení izolácie stĺpov. Veľký krok pri riešení tohto environmentálneho problému predstavuje nadviazanie spolupráce so všetkými energetickými spoločnosťami prevádzkujúcimi sieť 22 kV elektrických vedení na Slovensku.
Ekochránička – typ jednozáves – oblúk.

RPS v spolupráci s týmito spoločnosťami riešila niekoľko projektov, v rámci ktorých sa testovali technické riešenia a ošetrovali najkritickejšie trasy elektrických vedení. Problém, s ktorým sa stretávajú všetky energetické spoločnosti, je inventarizácia jednotlivých trás, údaje o typoch konzol na jednotlivých stĺpov a prípadne technický stav ich ošetrenia. Preto RPS vykonáva inventarizáciu monitorovaných trás tak, aby zistila informácie o stave konzol a stĺpov a poskytla tieto údaje územne príslušnému správcovi 22 kV elektrických vedení – v tomto prípade Západoslovenskej energetike. Momentálne prebieha tento monitoring v okolí Piešťan a smerom na juh od mesta.     
((myvideo:1))

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 1. decembra. Tento deň je Svetovým dňom boja proti AIDS. Meniny má Edmund.
  • 30.11.2022, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 1. decembra 2022
Meniny má Edmund, zajtra Bibiána