NKÚ zistil pri kontrole kraja nesúlad s viacerými zákonmi

  • Spravodajstvo
  • 26. júla 2012, 11:11
  • Autor:SITA

NITRA/TRNAVA – Nesúlad s viacerými zákonmi zistil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) pri kontrole Trnavského samosprávneho kraja. Vo výsledkoch kontroly sa okrem iného píše, že kraj nekonal v súlade so zákonom o účtovníctve, pretože nesprávne zaúčtoval poskytnutie dotácie. Schválený rozpočet na roky 2011 – 2013 neobsahoval ciele a pri troch programoch rozpočtu kraj uhradil výdavky bez zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

NKÚ samosprávnemu kraju vytkol aj nesúlad so zákonom o verejnom obstarávaní, keď ako verejný obstarávateľ v jednom prípade pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky nevychádzal z ceny, za ktorú sa obvykle predáva predmet zákazky. „Vzhľadom na nízku závažnosť zistených nedostatkov neboli vyvodené dôsledky voči zamestnancom," uviedol pre agentúru SITA Ivan Krajčovič z oddelenia medzinárodných vzťahov, protokolu a komunikácie Trnavského samosprávneho kraja.

Na odstránenie zistených nedostatkov prijal kraj 14 opatrení. Z nich sú už všetky splnené s výnimkou jedného, ktoré má termín plnenia do 31. decembra 2012. „V súvislosti s plnením prijatých opatrení nie je potrebné meniť žiadne dokumenty a uznesenia zastupiteľstva,“ povedal Krajčovič. Ako ďalej dodal, o výsledkoch kontroly, opatreniach a plnení prijatých opatrení boli poslanci informovaní na júnovom zastupiteľstve a 20. júna zaslal kraj Najvyššiemu kontrolnému úradu správu o plnení opatrení.
0 Shares

Najnovšie správy

streda, 7. decembra 2022
Meniny má Ambróz, zajtra Marína