Piešťanské zaujímavosti: Hrobka rodiny Winterovcov

  • História
  • 25. mája 2012, 15:36
  • Autor:SLK
Martin Cifra

PIEŠŤANY – S Kúpeľmi Piešťany sa neodmysliteľne spája meno známej rodiny Winterovcov, ktorej kúpele patrili od roku 1889, keď si ich prenajal podnikateľ Alexander Winter a založil firmu Alexander Winter a synovia. Po jeho smrti (1909) prešlo vedenie kúpeľov na jeho dvoch synov Ľudovíta (1870-1968) a Imricha Winterovcov (1878-1943). Obaja sú spolu so svojimi manželkami pochovaní na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.

Na náhrobnom kameni sú uvedené aj mená členov rodiny, ktorí zomreli v cudzine, napríklad meno Márie Schulzovej, rodenej Winterovej, dcéry Ľudovíta Wintera, ktorá zahynula v koncentračnom tábore. Nad hrobom sa skláňa socha Panny Márie od významného sochára Alojza Rigeleho. Tvár tejto plastiky má pripomínať manželku Ľudovíta Wintera Leonu. Pôvodne boli Winterovci pochovaní na Teplickom cintoríne v Piešťanoch, dnes je na tomto mieste parčík.

V roku 2012 vykonali Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., rekonštrukciu hrobu. Vďaka vyčisteniu obvodového oplotenia, sochy a obnove písma je hrob rodiny Winterovcov vo výbornom stave. Kúpeľné záhradníctvo zabezpečuje celoročnú kvetinovú úpravu a čistotu okolia.

IMRICH WINTER (1878-1943), vzdelaný intelektuál, sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o založenie Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a vznik piešťanského (dnešného Balneologického) múzea a jeho starší brat Ľudovít (1870-1968) zasvätil činorodý život najmä zveľaďovaniu a propagácii piešťanských kúpeľov, ktoré mala rodina až do poštátnenia (1940) v prenájme. Popri zásluhách o výstavbu radu kúpeľných budov a zariadení, medzi ktoré jednoznačne patrí hotelový komplex Thermia Palace a kúpeľný dom Irma (1910-1912), bol taktiež iniciátorom a investorom výstavby veľkokapacitného moderného Ružového mlyna (1917-1918), prvého veľkého priemyselného objektu v meste. Činnosť súrodencov pripomínajú pamätné tabule na jednom z priečelí Kúpeľnej dvorany v parku a na objekte Zelený strom na ulici pomenovanej príznačne Winterova.

0 Shares

Najnovšie správy

Predmetom rekonštrukcie strechy piešťanského zimného štadiónu je demontáž pôvodnej strešnej fólie, montáž novej hydroizolačnej PVC fólie, demontáž a montáž strešného…
  • 04.10.2022, 09:48
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je streda 5. októbra. Tento deň je Medzinárodným dňom učiteľov. Meniny má Viera.
  • 04.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 5. októbra 2022
Meniny má Viera, zajtra Natália