Polícia upozorňuje držiteľov zbrojných preukazov

  • Spravodajstvo
  • 26. januára 2012, 09:26
  • Autor:KR PZ

Polícia upozorňuje držiteľov zbrojných preukazov, že dňa 1. mája 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 128/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“).

V zmysle § 72d zákona o zbraniach a strelive držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) – samočinné zbrane alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) – samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane je povinný prvýkrát podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo do 30. apríla 2012.

Psychická spôsobilosť držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva klinický psychológ na základe výsledku psychologického vyšetrenia. Zoznam klinických psychológov v rámci celého Slovenska je k dispozícii na internetovej stránke www.zoznam.sk – psychologické ambulancie – klinickí psychológovia.

Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti, čo bude mať za následok, že policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu alebo skupiny zbrojného preukazu držiteľovi, ktorý stratil psychickú spôsobilosť.

Držiteľ zbrojného preukazu je ďalej povinný mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane a držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)  aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov.   

V súvislosti s uvedeným vzniká povinnosť aj držiteľovi zbrojného preukazu na skupinu C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania, a to iba v prípade, ak pri výkone zamestnania manipuluje so zbraňou kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) – mať pri sebe nielen zbrojný preukaz a  preukaz zbrane, ale aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov.   
0 Shares

Najnovšie správy

Téma „piešťanského aquaparku“ bude pre piešťanských politických populistov zrejme večná. V predchádzajúcom týždni sa pri nej pristavil i regionálny politik,…
  • 08.02.2023, 23:16
  • Piešťany / Spravodajstvo
štvrtok, 9. februára 2023
Meniny má Zdenko, zajtra Gabriela