Stromy určené na výrub poškodzujú kanalizáciu

  • Spravodajstvo
  • 19. decembra 2011, 06:38
  • Autor:(IP)

PIEŠŤANY – Počas novembrového zastupiteľstva si poslanci vypočuli kritiku -názor na výrub stromov v Piešťanoch, konkrétne na Vážskej ulici. Všetko pre žiadosť o vyrúbanie troch stromov pri jednom z bytových domov. O výrub štvrtého stromu – lipy – požiadali až pri miestnej obhliadke.
„Začiatkom novembra sme dostali žiadosť o výrub niekoľkých stromov na Vážskej ulici. Išlo o lipu, smrek a duglasku tisolistú. Boli k nej pripojené aj podpisy obyvateľov domu, z ktorých väčšina súhlasila s výrubom. Žiadateľka uviedla, že má silne tienený byt a plesnivejú jej steny. Všetky stromy presahujú výšku bytového domu,“ povedala referentka pre zeleň a ochranu prírody Radomila Škodná.

Lipa malolistá rastie asi osem metrov od bytového domu a vo výške dva metre tvorí dva kmene s tlakovým vetvením a je vysoko vyvet-vená, čo znižuje jej stabilitu. Smrek obyčajný rastie asi dva metre od kanalizačnej šachty v prehustenej skupine iných stromov. Tretí strom je duglaska tisolistá, ktorá rastie asi tri metre od bytového domu a konármi zasahuje do fasády a balkónov. Všetky tri stromy už presiahli svojím rastom výšku bytového domu. Na konaní obyvateľka ešte požiadala o výrub ďalšej lipy malolistej, ktorá rastie z opačnej stany bytového domu. Vo výške dva metre je rozdvojená s rozpadávajúcim sa tlakovým vetvením, jeden kmeň je odumretý a napadnutý drevokazným hmyzom s početnými dutinami. Ohrozuje teda svoje okolie.

„Na sídliskách rastú 30 – 40-ročné stromy, ktoré mali v minulosti len minimálnu až žiadnu údržbu a tomu zodpovedá aj ich stav. V neskorom veku sa orezávali hrubé konáre, čo umožnilo prienik hubových chorôb do systému drevín, alebo boli vysoko vyvetvované, čo oslabilo ich stabilitu a v súčasnosti sú potenciálne ohrozujúce pre svoje okolie. Stromy, vysádzané blízko stavieb bytových domov, majú vo vyššom veku mohutný koreňový systém, ktorý narúša statiku stavieb. Takisto stromy sadené blízko inžinierskych sietí, hlavne pri kanalizačných rozvodoch, spôsobujú koreňmi ich upchatie,“ doplnila R. Škodná.

Proti výrubu sa však ozvali viacerí ľudia z bytovky. Na čele s iniciátorom Petrom Jančovičom spísali petíciu. Tá však podľa zákona o petičnom práve nespĺňala náležitosti, tak ju museli nespokojní obyvatelia Vážskej doplniť. Namiesto odstránených stromov zasadia tri ihličnaté a päť listnatých stromov. Po vydaní právoplatného rozhodnutia Služby mesta Piešťany stromy vyrúbu.

Zeleň v meste by mala byť braná vážnejšie

Piešťany boli známe ako mesto plné zelene a nemalo by sa to zmeniť ani v budúcnosti. Tieto myšlienky prezentuje iniciátor petície proti výrubu stromov na Vážskej ulici Peter Jančovič. „Problém nastal takmer hneď. Skontaktoval som sa s ľuďmi na referáte životného prostredia radnice a tí mi prisľúbili, že sa mi ozvú. Chcel som pripomienkovať výrub stromov na Vážskej ulici a z referátu životného prostredia mi to aj sľúbili. Dokonca som nechal na seba dva kontakty, keby náhodou niečo zlyhalo,“ povedal P. Jančovič.

Podľa mladého absolventa štúdia ekológie celý proces však išiel akosi potichu. Keďže nedostal žiadne informácie, sám volal na mestský úrad. Pracovníci zo životného prostredia mu oznámili, že premeškal dobu, počas ktorej mohol žiadosť pripomienkovať. „Bola mi vlastne odopretá možnosť niečo povedať, preto som svoje myšlienky predniesol na zastupiteľstve. Či to bolo viac emotívne? V tej chvíli som to tak vnímal. Bola to posledná šanca. Čakal som väčšiu aktivitu od členov zastupiteľstva, veď tam sedí množstvo zelených. Myslel som, že sa to pohne,“ doplnil P. Jančovič. Povedal tiež, že použil všetky dostupné možnosti na prezentovanie a riešenie tohto problému, aby nedošlo k výrubu.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 6. februára. Tento deň je Svetovým dňom bez mobilu. Meniny má Dorota.
  • 05.02.2023, 22:25
  • Dobré ráno, Piešťany!
Piešťanským atlétom z klubu Funny athletics sa na halových majstrovstvách Západoslovenského atletického zväzu, ktoré sa konali v sobotu 21. januára…
  • 05.02.2023, 00:02
  • atletika / Školy / Piešťany / Šport
pondelok, 6. februára 2023
Meniny má Dorota, zajtra Vanda