Speleoterapia – zázrak pre deti, ktoré sa dusia kašľom

  • Kultúra a spoločnosť
  • 23. septembra 2011, 13:47
  • Autor:V. Dusíková

Máte dieťa, ktoré kašle viac ako fajčiar? Bojíte sa o jeho krehké zdravie, podlomené astmou či inými ochoreniami dýchacích ciest? Sledujete každý peľ, čo sa objaví vo vzduchu? Ak áno, potom si prečítajte rozhovor s prof. Svetozárom Dluholuckým, odborníkom, ktorý sa už takmer štyridsať rokov venuje výskumu speleoterapie. Práve liečba v jaskyni je východiskom pre deti dusiace sa kašľom.

Liečenie v jaskyniach využívali v minulosti už ľudoví liečitelia. Čím je významná klíma jaskýň?

Až moderná speleoterapia objasnila skutočnosť, že liečebný efekt podmieňujú unikátne vlastnosti ovzdušia – mikroklímy, dominantne krasových jaskýň. V súčasnosti je vďaka rozsiahlym viac ako päťdesiat rokov trvajúcim výskumom známy celý rad faktorov, ktoré vo svojom komplexe pôsobia na zdravie ako celok, ale hlavne na dýchací systém. Jaskyňa predstavuje prirodzené inhalatórium so zložením aerosólu, ktorý nie je možné napodobniť umelým spôsobom. Každá jaskyňa je unikátna. Má rôzne parametre, aj prúdenie vzduchu, treba ju z liečebného hľadiska posúdiť individuálne.

Aký je rozdiel v liečbe a účinkoch v soľnej a krasovej jaskyni?

Rozdiel je veľký. Krasová jaskyňa je vápencová, vytvorená prírodou. Soľné sú spravidla bane, vyhĺbené pri ťažbe soli. Uvediem najznámejšie – Wieliczka, Perm, Solotvino. Kým v krasových jaskyniach je vlhké, chladné, elektronegatívne ovzdušie s hlavným obsahom vápnika a horčíka, v soľných baniach je to teplejšie, suchšie ovzdušie s hlavným obsahom sodíka a chlóru – soli. Krasové jaskyne sú prirodzene sterilným a bezalergénovým prostredím. V soľných baniach je vysoký sklon k bakteriálnemu znečisteniu prostredia halofilnými baktériami. Tieto baktérie majú rady soľ. Z hľadiska pôsobenia na dýchací trakt možno s istou rezervou prirovnať pobyt v soľnej bani k prímorskému pobytu.

Už niekoľko rokov sa zaoberáte výskumom pacientov, ktorí absolvovali liečenie v krasovej jaskyni, o akú jaskyňu ide a prečo práve ona?

Nie niekoľko, ale plných 39 rokov, a to v Bystrianskej jaskyni, ktorú pre speleoterapiu detí začal využívať môj predchodca – primár detského oddelenia Krajského ústavu národného zdravia v Banskej Bystrici v roku 1972. Táto jaskyňa je od počiatku predmetom výskumov nielen vplyvu na zdravie, ale aj faktorov, ktoré tento účinok podmieňujú. Stala sa vzorovým pracoviskom pre zriadenie speleo liečební v Česku, Slovinsku, je medzinárodne uznávaným certifikovaným pracoviskom UIS a má vynikajúce podmienky pre liečbu. Už aj tým, že priestory liečebnej časti sú celkom oddelené od prehliadkovej – čo vo väčšine jaskýň nie je možné.

Lekár a bývalý predseda permanentnej komisie pre speleoterapiu Medzinárodnej speleologickej spoločnosti, profesor Svetozár Dluholucký z Banskej Bystrice, tvrdí, že po absolvovaní jedného turnusu liečby v jaskyni dieťa, ktoré predtým liečili v nemocnici aj šesťkrát ročne, ochorie len 1,4-krát. Potrebuje päťnásobne menej liekov.


Aké výsledky speleoterapie ste zaznamenali pri pacientoch, ktorým sa výrazne zlepšil zdravotný stav?

Stručne zhrniem viac ako tridsaťročné potvrdené výsledky u detí. Ak trpí dieťa na astmu alebo opakované ochorenia dýchacích ciest a má za rok priemerne šesť akútnych stavov, ktoré si vyžiadajú liečbu v nemocnici či nasadenie antibiotík, v dôsledku čoho vznikne neschopnosť asi 30 dní za rok, tak v roku po absolvovaní jedného turnusu liečby dieťa ochorie len 1,4-krát s päťnásobným poklesom potreby liekov či pobytu v nemocnici. Tieto výsledky potvrdili aj náklady poisťovne a opakovane sú prezentované u nás aj vo svete na odborných podujatiach. Osobné poznatky môžu poskytnúť rodičia detí a dospelí, ktorí liečbu absolvovali.

Vraj v Bystrianskej jaskyni sa liečia deti, dospelí aj detičky v kočíku. Rodičia im režim nastavia tak, aby v jaskyni spinkali. Takže mnohokrát liečba spočíva v tom, že dieťatko všetko prespí. Má význam začínať liečbu už u dojčiat?

Slovensko, Česko a čiastočne aj Ukrajina sú štáty, kde sa speleoterapia robí prevažne deťom. Na rozdiel napríklad od Nemecka a Rakúska. Je to dané tradíciou – prvá liečba detí vo svete bola robená na Slovensku v Gombaseckej jaskyni pediatrom V. Klinckom z Rožňavy. Deti v kočíku v jaskyni sú skôr výnimkou. Optimálny vek sú dva roky. Tento limit je daný skôr prevádzkovými dôvodmi a aj skutočnosťou, že u detí do dvoch rokov nie sú ešte plne vydiferencované príčiny ich ochorenia, imunitný systém je ešte naivný a nie sú k dispozícii ani exaktné štúdie o účinku liečby na dostatočných súboroch. Teda speleoliečba sa nezačína v dojčenskom veku – hoci v individuálnych prípadov môžem potvrdiť, že nepoškodzuje dieťa.

Vymenujte ochorenia, na ktoré sa oplatí aplikovať speleoterapiu.

Táto liečba je účinná pri všetkých opakovaných chronických ochoreniach dýchacích ciest – od prínosových dutín až po pľúca, alergické respiračné choroby, ako je sezónna peľová alergia, astma, stavy po prekonaní opakovaných zápalov pľúc, poškodenie slizníc dýchacích orgánov, je vhodná na zaprášené priedušky, zotavenie slizníc po vynechaní fajčenia. Speleoterapeutický efekt možno očakávať všade, kde sú prítomné zápalové zmeny na slizniciach priedušiek a pľúc, kde je potrebné utíšiť zápal a vytvoriť podmienky pre zotavenie slizníc.

O priebehu liečby sa môžete dočítať v ďalšej časti na budúcu sobotu.

0 Shares

Najnovšie správy

Na Ulici Jána Hollého v Pobedime sa v piatok 3. februára šmyklo osobné auto tak, že ostalo visieť prednou časťou…
  • 06.02.2023, 23:47
  • Krimi / Spravodajstvo / Región
Dnes je streda 8. februára. Tento deň je Dňom pre bezpečnejší internet. Meniny má Zoja.
  • 07.02.2023, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 8. februára 2023
Meniny má Zoja, zajtra Zdenko