CHTELNICA: Peter Radošinský využije odmeny na ďalšieho zamestnanca

  • Spravodajstvo / Región
  • 24. apríla 2011, 09:02
  • Autor:Štefan Gregorička

V nedávnych komunálnych voľbách došlo v našom regióne k nečakane veľkej výmene na poste starostov. Začiatkom tohto roka sa ujalo svojej funkcie 13 nových starostov a starostiek. Keďže už majú za sebou prvé týždne „richtárčenia“, rozhodli sme sa ich navštíviť a postupne ich našim čitateľom predstaviť.

Najmladší starosta spomedzi mužov


Peter Radošinský má 38 rokov, je teda najmladším spomedzi všetkých novozvolených starostov – mužov z celého okresu. Až do svojho zvolenia bol živnostníkom. „Podnikal som v obchode a službách, takže s ľuďmi všetkých vekových kategórií som bol denne v kontakte. Aj vďaka tomu viem o ich problémoch. Navyše v predchádzajúcich štyroch rokoch som bol aj poslancom obecného zastupiteľstva. Práca poslanca zviditeľní človeka a je dobrým odrazovým mostíkom do ďalšej práce v komunálnej politike. Keďže chcem posunúť obec trochu ďalej, rozhodol som sa kandidovať na starostu,“ priznal sa nám P. Radošinský. Predchádzajúce poslanecké obdobie bolo pre neho akýmsi zahrievacím kolom. Po nástupe do funkcie ho čakalo veľa nových vecí. „V prvých mesiacoch starostovania som sa musel do detailov oboznámiť so všetkými projektmi, ktoré sú v obci rozbehnuté, a vyjadriť sa aj k starším veciam. Navyše denne sa vynárajú nové veci, ktoré musím ako starosta riešiť. S 2600 obyvateľmi sme druhou najväčšou obcou v okrese, takže aj tých problémov je u nás viac než v malých obciach. Ich riešenie nie je vždy jednoduché. Človek preto musí byť aj stratég a diplomat,“ prezrádza prvé skúsenosti s vedením obce nový starosta.

Ešte za jeho predchodcu sa v obci rozbehla rozsiahla rekonštrukcia námestia. „Tá sa však pre veľmi studenú zimu trochu zdržala a hotová by mala byť do začiatku júna. Do revitalizácie centra obce sú zahrnuté aj časti, ktoré s námestím susedia, teda celé širšie centrum obce. Potrebovali by sme aj oddychovú zónu, ktorú by sme chceli vybudovať pri kaštieli. Na ňom treba urobiť najnutnejšie práce, aby do tam nezatekalo a budova ďalej nechátrala. Jednu vežu už v minulosti opravili a dali do prenájmu, no prevádzka v nej nebola dlhá, pretože podnikateľský zámer zrejme nepriniesol to, čo sa od neho očakávalo. Z vlastných zdrojov musíme sanovať aj múr okolo kaštieľa, z ktorého začali vypadávať kusy omietky. Budeme hľadať partnera, ktorý by dokázal budovu kaštieľa zmysluplne využiť a zároveň priniesol peniaze na jeho opravu. Z budovy bývalých detských jaslí bolo neskôr detské sanatórium a ideou bolo urobiť z neho dom dôchodcov či denný stacionár. Rekonštrukcia by však bola príliš drahá, preto musíme hľadať inú možnosť. V súčasnosti využívajú budovu traja nájomcovia. V Chtelnici chýba väčšia firma. Väčšina podnikateľov má rodinné podniky, takže žiadny väčší investor tu nie je. Vybudovať priemyselnú zónu je tiež zložité, pretože dopravná infraštruktúra obce veľké manévrovanie v tomto smere neumožňuje. Rozpočet obce je zhruba 1,33 miliónov eur, preto môžeme robiť len to, na čo máme,“ dodáva P. Radošinský.

Prioritou je separovaný zber


Ten je jedným z mála starostov, ktorí sa hneď po nástupe do funkcie vzdali odmien. „Máme 2600 obyvateľov, preto som predložil zastupiteľstvu novú organizačnú štruktúru úradu, ktorý by mal mať o jedného pracovníka viac. Toho zaplatíme práve z ušetrených peňazí na moje odmeny. Prostriedky, určené na platy zamestnancov, tak neprekročíme. Mojou prioritou pre najbližšie obdobie je zabezpečiť v obci funkčný separovaný zber, ktorý by nám zaručil, že sa z Chtelnice nestane obec plná odpadov. V obci treba dokončiť aj kanalizáciu, ktorá chýba na Partizánskej ulici. Máme zmluvu o finančnom príspevku z ministerstva životného prostredia i verejné obstarávanie, no musíme si počkať na súhlasné stanovisko ministerstva,“ vysvetľuje starosta.

Peter Radošinský je rád, že po rokoch stagnácie v obci znovu pomaly ožívajú aj spoločenské organizácie. Tú majú v Chtelnici napríklad ľudia postihnutí civilizačnými chorobami, ďalej záhradkári, poľovníci, chovatelia poštových holubov a začínajú aj drobnochovatelia. Zo športovcov sa okrem futbalistov aktivizujú aj turisti a stolní tenisti. Zaslúžil sa o to aktívny Ján Sirota, ktorý sa do obce prisťahoval. Miestni rybári sú zasa organizovaní vo Vrbovom. Obec má od tohto roka aj vlastné noviny, ktoré vychádzajú štvrťročne.

Nový starosta má v obecnom parlamente osem nových mladých ľudí. „Títo poslanci majú zväčša pod 40 rokov a všetci majú predstavy o tom, čo by chceli v obci zlepšiť. Ich plány však brzdia peniaze. Financie, ktoré máme k dispozícii, sú totiž aj u nás rozhodujúce. Ciele síce môžu byť pekné, no nie všetky sú splniteľné,“ dodal najmladší starosta okresu.

0 Shares

Najnovšie správy

streda, 30. septembra 2020
Meniny má Jarolím, zajtra Arnold