Právnik radí: Mesto musí zverejňovať faktúry

  • Nezaradené
  • 12. apríla 2011, 10:57
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Mesto Piešťany, ako povinná osoba podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, je povinné zverejňovať zmluvy uzavreté po 1. 1. 2011, objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. 1. 2011 a tiež faktúry doručené alebo zaplatené po tomto dátume.

Povinnou osobou je tiež každá právnická osoba zriadená mestom podľa zákona, t.j. predovšetkým všetky mestské rozpočtové a príspevkové organizácie. Povinnou osobou je tiež každá právnická osoba, ktorú mesto založilo.

Okrem povinnosti zverejňovať informácie, ktoré má mesto k dispozícii, pribudla mestám a ďalším povinným osobám povinnosť zverejňovať aj písomné zmluvy, ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom mesta, nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Zverejniť treba aj zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky. Mesto musí takú zmluvu zverejniť, ak je jej účastníkom, zverejnenie vykoná na internete, na svojom webovom sídle. Povinná osoba, ktorá nemá webové sídlo, zverejní zmluvu v Obchodnom vestníku.

Povinné osoby musia zverejniť na svojej internetovej stránke aj objednávky tovarov a služieb, do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. Takto sa má dať už v štádiu objednávky získať vedomosť o tovaroch a službách, ktoré si mesto objednáva. Povinná osoba musí tiež zverejniť na svojom webovom sídle obdržané faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia. Je takto možné získať vedomosť nielen o uzavretých zmluvách ale aj o obsahu mestom zaplatených faktúr na tovary a služby.
Nezverejňujú sa pracovné zmluvy ani dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

V súčasnosti sa tak dá na stránke www.piestany.sk, v sekcii občan, zistiť podrobne, aké tovary a služby, v akých množstvách a cenách mesto nakúpilo, resp. objednalo.

0 Shares

Najnovšie správy

nedeľa, 25. októbra 2020
Meniny má Aurel, zajtra Demeter