Piešťanci sa radiácie báť nemusia

  • Spravodajstvo
  • 29. marca 2011, 08:38
  • Autor:I. Košík/(IP)/SITA

PIEŠŤANY – Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Piešťanoch dlhodobo vykonáva v priebehu roka periodické meranie úrovne radiácie na území mesta. Monitoring sa uskutočňuje neustále, nezávisle od toho, či niekde v okolí došlo k havárii na jadrovom zariadení, alebo inej radiačnej udalosti. V takzvanom „kľudovom“ stave slúžia namerané hodnoty viacmenej pre účely štatistického zisťovania o vývoji úrovne radiačného pozadia na území SR.

Pri nedávnych rozsiahlych udalostiach a haváriách na reaktoroch Westinghouse v jadrových zariadeniach na severovýchodnom pobreží Japonska vznikla možnosť určitej kontaminácie rádionuklidmi aj pre územie Európy a Slovenska. „Ministerstvo vnútra SR upravilo od 21. marca 2011 povinnosť pre obvodné úrady – úlohu monitorovať radiačnú situáciu dvakrát denne v sídle obvodného úradu, teda v meste Piešťany a dvakrát týždenne v stálych meracích bodoch, ktoré sú stanovené v Pláne monitorovania radiačnej situácie na území obvodu Piešťany, teda lokalita Prašník, Vrbové, Moravany nad Váhom a Ratnovce,“ píše vo vyjadrení pre Piešťanský týždeň vedúci odboru civilnej ochrany a krí-
zového riadenia Obvodného úradu v Piešťanoch Igor Košík. Tento monitoring budú pracovníci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia vykonávať až do odvolania.

„Každá lokalita je charakteristická určitou úrovňou radiačného pozadia, ktorý ovplyvňuje najmä charakter zemskej kôry, má na ňu vplyv i žiarenie z kozmu, ale aj meteorologická situácia. V obvode Piešťany v priebehu niekoľkých rokov táto hodnota radiačného pozadia (úroveň dávkového príkonu gama žiarenia) sa pohybuje od 135 do 150 nGy (nanoGrayov). Je to prirodzená hodnota a vlastnosť prostredia, v ktorom žijeme. Pre zaujímavosť iné lokality na Slovensku majú i vyššie prirodzené úrovne radiačného pozadia, a to až do 200 nGy,“ vysvetľuje I. Košík. V spojitosti s časom, počas ktorého je živý organizmus vystavený určitej hodnote dávkového príkonu, sa nazýva ako „dávka“. Pri samotnom vplyve žiarenia na organizmus sa používa jednotka Sv (sievert).

„Výsledky mimoriadneho monitorovania radiačnej situácie v meracích bodoch obvodu Piešťany sa v týchto dňoch a v predchádzajúcom období pohybovali v hodnotách 139–144 nGy. To znamená, že sú na úrovni dlhodobého priemeru a k žiadnemu navýšeniu vplyvom radiačnej udalosti na jadrových zariadeniach v Japonsku nedošlo,“ hovorí vedúci odboru civilnej ochrany. Až hodnota príkonu okolo 500 nGy predstavuje pre orgány civilnej ochrany a krízového riadenia do určitej miery „zdvihnutý prst“ a tiež možnosť, že sa niečo deje. Je to takzvaná pohotovostná úroveň, no tiež neznamená priame ohrozenie obyvateľstva. Z predchádzajúce teda vyplýva, že úroveň radiačného pozadia na území obvodu Piešťany zostáva na úrovni dlhodobého priemeru a k žiadnemu zvýšeniu nedošlo. 

Merať začali častejšie


Úroveň radiácie sa v obciach v okolí Jaslovských Bohuníc pohybuje v prirodzených hodnotách od 90 do 120 nanosievertov. Potvrdil to prednosta Obvodného úradu v Trnave Jozef Klokner. Radiáciu v Trnave začal obvodný úrad monitorovať dvakrát za deň, v obciach okolo Jaslovských Bohuníc trikrát za týždeň. Doteraz obvodný úrad radiáciu meral na určených kontrolných bodoch dvakrát do roka.

Podľa Kloknera pokyn na častejšie meranie radiácie od pondelka 21. marca vydalo ministerstvo vnútra, sekcia integrovaného záchranného systému. Úrad má za povinnosť nahlásiť zvýšenie radiácie nad trojnásobok bežných hodnôt. „V utorok 22. marca naši pracovníci namerali v Trnave 110, v Hornom Trhovišti 95 a v Hlohovci 98 nanosievertov,“ ilustroval Klokner. V súvislosti so zvýšeným záujmom ľudí o jódové tabletky dodal, že jednotlivé obecné úrady majú k dispozícii rezervy, ďalšie rezervy sú v skladoch civilnej ochrany, na ich užívanie však momentálne neexistuje dôvod.

Na jódové tabletky majú nárok obyvatelia žijúci v pásmach ohrozenia jadrovými elektrárňami. Tabletky obsahujú jodid draselný, ktorý môže zabrániť v prípade rádioaktívneho žiarenia poškodeniu štítnej žľazy. Jodid draselný dokáže zabrániť príjmu rádioaktívneho jódu z kontaminovaného vzduchu, vody, mlieka a inej potravy. Výmena jódových tabliet by sa mala uskutočniť v roku 2012. 

0 Shares

Najnovšie správy

pondelok, 18. januára 2021
Meniny má Bohdana, zajtra Mário, Drahomíra