Slovenské osobnosti medicíny vo svete: 20. storočie

  • Kultúra a spoločnosť
  • 27. februára 2011, 02:13
  • Autor:

Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli významné svetové úspechy v medicíne, pripravoval pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Kniha u nás vychádzala v predpremiérovej verzii, preto aj keď sme už seriál v PT 36/10 ukončili, autori ho naďalej priebežne dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj farmaceutov či vedcov.

Zoltán GOMBOS* 27. 2. 1968 Dunajská Streda – lekár, patológ

Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1992, základnú cirkuláciu ako sekundárny lekár vykonal na oddelení Internej medicíny v Dunajskej Strede v rokoch 1992-1995. Akademickú aktivitu začal v roku 1996 vo výskumnom laboratóriu na pôde University of California, Irvine, kde sa zaoberal gastrointestinálnym a vaskulárnym výskumom. V nasledujúcom období rokov 2000-2004 pôsobil ako rezident v Berkshire Medical Center na Oddelení patológie a laboratórnej medicíny v Pittsfielde, Univerzita Massachusetts v USA. V rokoch 2004-2005 pôsobil v špecializačnej príprave na oddelení patológie Univerzity Pennsylvania vo Filadelfii, University of Pennsylvania Medical Center, zaoberajúcej sa gastrointestinálnou a hepatobiliárnou patológiou. V rokoch 2005-2006 sa špecializoval na tej istej univerzite v oblasti molekulárnej genetiky. Súbežne s akademickými aktivitami sa zúčastnil aj zdravotnícko-politických aktivít ako člen predsedníctva viacerých kontrolných organov Americkej lekárskej komory, ako aj Kolégia amerických patológov.

V rokoch 2005-2010, po externom doktorandskom štúdiu, dosiahol hodnosť PhD. na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore patologická anatómia na tému: Význam molekulovej patológie v diagnostike solídnych nádorov: analýza nemalobunkového karcinómu pľúc a karcinómu hrubého čreva.

MUDr. Zoltán Gombos je autorov niekoľkých zaujímavých publikácií, článkov v medzinárodných časopisoch, týkajúcich sa problematiky úlohy endotelínov pri vývoji a hojení experimentálnych ulcerácií v duodénu, ďalej modulačných vaskulárnych faktorov v ich úlohe pri hojení experimentálnych ulcerácií v duodénu a v akútnej gastroprotekcii. Intenzívne sa venuje problematike výskumu gastroprotekcie pri experimentálnej vredovej chorobe (zábrana vývoja vredovej choroby dvanástnika). Výsledky prezentoval aj na medzinárodných konferenciách formou prednášok a posterových oznamov. Okrem spomínanej oblasti sa venuje aj otázke expresie erytropoeitínu a jeho receptorov pri progresii nádorového procesu v hrubom čreve, ako aj problému procesov mutácie pri squamóznom karcinóme hlavy a krku.

V prípade Zoltána Gombosa ide o mladého úspešného lekára, vedca a pedagóga, ktorý každoročne patrí medzi pozvaných prednášajúcich na významné patologicko-anatomické konferencie v USA. Je nositeľom početných ocenení za najlepšie prezentácie na kongresoch a konferenciách patológov USA, ako aj v rámci postgraduálneho vzdelávania.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 7. júna. Tento deň je výročím Memoranda národa slovenského. Dnes oslavuje 93. narodeniny čestná občianka Piešťan, herečka…
  • 07.06.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Aj keď, bohužiaľ, turistická atraktivita v poslednom čase klesala, mesto Piešťany je a asi aj navždy bude turistické mesto. Piešťany…
  • 07.06.2020, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo / Šport
nedeľa, 7. júna 2020
Meniny má Róbert, zajtra Medard