História golfu v Piešťanoch (3.)

  • História
  • 24. októbra 2010, 09:10
  • Autor:Vladimír Krupa, reprofoto: Eva Drobná

PIEŠŤANY – Z dobových materiálov z medzivojnového obdobia sa dozvedáme množstvo informácií aj o piešťanskom golfovom ihrisku. Malo deväť jamiek, celkovú dĺžku dráh 2652 metrov (2918 yardov) s 37 údermi pre jedno kolo (par).

Pre zaujímavosť spomeňme, že prvé golfové ihrisko na Slovensku s počtom jamiek deväť (po piešťanskom  golfovom  ihrisku, ktoré zaniklo v dôsledku vypuknutia druhej svetovej vojny a neskôr februárových udalostí roku 1948) bolo vybudované po roku 1989 v historickom parku pri barokovom kaštieli v Bernolákove. Bolo slávnostne otvorené 27. septembra 1995 a náklady na jeho vybudovanie zatiaľ dosiahli 36 miliónov Sk. Má plochu len 12 hektárov a nespĺňa parametre pre usporadúvanie akýchkoľvek súťaží, na rozdiel od pôvodného ihriska v Piešťanoch. Len pre porovnanie: piešťanské golfové ihrisko malo plochu až 40 hektárov.

Na vybudovanie, resp. rekonštrukciu piešťanského ihriska po roku 1918 boli potrebné značné prostriedky. Winterovcom sa ich podarilo získať aj od bohatých jednotlivcov a firiem. Prvá jamka a jej hracie plochy boli zrekonštruované vďaka dotácii Jana Masaryka a baróna Franza Ringhoffera juniora a grín dostal názov Masarykov a Ringhofferov grín. Na opravu druhého grínu prispel pán Schubert, jeden z vedúcich pracovníkov veľkej obchodnej firmy Lüftner. Odtiaľ pochádzal názov Lüftnerov grín. Štvrtá dráha bola pomenovaná podľa pána M. Švestku – čestného tajomníka Pražského golfového klubu, ktorý prispel na jej obnovu. Pozornosť sa už vtedy venovala nielen golfu, ale aj prírodnému prostrediu golfového ihriska. V publikácii o piešťanskom golfe je romanticky opísaná krajina v okolí ihriska – pohľady na Malé Karpaty a Považský Inovec, široké koryto rieky Váhu, bystrina, majestátne obrovské stromy – topole. Všíma si aj pamiatky regiónu: zrúcaniny hradu Tematín, kaštieľ a dva kostoly v Moravanoch nad Váhom. Nadšenie pre vzhľad krajiny dokladajú aj fotografie v albume i v publikácii.

Zaujímavý je aj list čestného tajomníka PGK plukovníka Henniga z 26. mája 1933, ktorý píše neznámemu adresátovi. Propaguje v ňom zotavenie a oddych pre telo, nervy i ducha a prístup k „najprednejšej spoločnosti“ prostredníctvom golfu. A pre rodinných príslušníkov hráčov golfu „tenis, njazdecký, strelecký, lovecký, vodný šport, vyučovanie spoločenských tancov i výlety plťou po Váhu“. Je to dôkaz toho, čo všetko ponúkali Winterovci kúpeľným hosťom, aké široké možnosti zábavy a rozptýlenia. Pozoruhodné aj podľa dnešných meradiel. Záver listu, určeného pre nás neznámemu adresátovi, sa končí presviedčaním, aby navštívil piešťanské kúpele.

Po roku 1989 sa obnovili tradície golfu v Piešťanoch. V roku 1992 vznikol GOLF CLUB Piešťany ako občianske združenie. Tento klub nemal svoj areál, ale viacerí jeho členovia aktívne hrajú golf v rámci slovenskej golfovej únie (SGÚ), napríklad Ján Balna, Boris Balna, Jarolím Vavro a ďalší.

V roku 1995 vznikol INTERNATIONAL GOLF CLUB SLOVAKIA ako občianske združenie. Zakladajúci členovia tohto klubu pripravili v rokoch 1996-1997 výstavbu golfového rezortu v blízkosti Piešťan v katastrálnom území obcí Horná Streda, Lúka a Brunovce na ploche približne 100 hektárov. Golfový rezort by mal obsahovať 18-jamkové ihrisko s medzinárodnými parametrami (championship course), 9-jamkové výkonnostné ihrisko (executive course), golfovú akadémiu s tréningovými plochami, golfový klub s komplexným zázemím, hotel, relaxačné a športové centrum, domy a apartmány. Tento projekt, ktorého realizácia bola plánovaná na roky 1998-1999, sa však nepodarilo zrealizovať.

Nové golfové ihrisko vybudované priamo v Piešťanoch je situované v severnej časti Kúpeľného ostrova. Slávnostne bolo otvorené 21. júla 2004. Má deväť jamiek s dĺžkou 2055 metrov a par 33. Ihrisko má vybudované potrebné zázemie pre členov klubu – klubový dom, nádherné prostredie, upravené gríny, ferveje.

(Pokračovanie nabudúce)

0 Shares

Najnovšie správy

pondelok, 30. marca 2020
Meniny má Vieroslava, zajtra Benjamín