Golf – šport pre všetkých (1.)

  • História
  • 9. októbra 2010, 10:28
  • Autor:Vladimír Krupa

PIEŠŤANY – Kde, kedy a kto trafil palicou niečo, čo sa váľalo po zemi, sa dodnes nevie a ani to už nikto nikdy nevypátra. Za pravlasť golfu – tejto na začiatku iba akejsi kratochvíle – sa považuje Škótsko. Ale najväčšiu popularitu si získal tento, dnes už plnohodnotný šport vo Veľkej Británii, odkiaľ sa rozšíril do celého sveta.

Nástup televízie a videa, ktoré dopomohlo vidieť ľuďom golf aj v miestach, kde sa dovtedy nehral, má zásluhu na veľkom rozmachu tejto hry koncom 20. storočia.

Dnes je golf priemyslom. Vyrábajú sa golfové vybavenia, stavajú sa golfové ihriská a golfová turistika je celosvetovým fenoménom s neustále stúpajúcim záujmom ľudí všetkých vekových skupín. Piešťany patria medzi mestá, kde má golf svoju bohatú históriu, preto vám prinášame informácie o tom, kam až siahajú jeho začiatky a akým vývojom prechádzal až do súčasnej podoby.

História golfu v Piešťanoch I.


V roku 1913 založili v Piešťanoch golfový klub (PGK) a v rokoch 1913–1914 vybudovali na Kú-peľnom ostrove golfové ihrisko. Bol to jeden z prvých golfových klubov na území Slovenska. O otvorení nám referujú napríklad správy v anglickom periodiku o golfe Golf Illustrated týmito slovami: „Najkrajšie golfové ihrisko na kontinente bolo teraz otvorené v piešťanských kúpeľoch (Uhorsko), vzdialených tri hodiny cesty vlakom priamo z Viedne. Je nádherne situované medzi pohorím Karpaty a riekou Váh päť minút chôdze od hotela Thermia Palace.“ Ale politické udalosti v Európe prekazili zámery Winterovcov. Ľudovít a Imrich Winterovci pri príležitosti slávnostného otvorenia golfového ihriska zorganizovali priamo na ihrisku „letúnsky deň“. Konal sa v nedeľu 26. júla 1914. Potvrdzujú to nielen články v dobovej tlači vydávanej v maďarčine, ktoré informovali  o Leteckých pretekoch v Piešťanoch, ale aj informačný plagát s programom podujatia publikovaný dvojjazyčne – v maďarčine i v nemčine:
„Letecký deň – Piešťany.

Uhorský letecký zväz pod patronátom jeho cis. a kráľ. Výsosti arcivojvodu Jozefa a pod patronátom urodzeného grófa Imricha Erdödyho usporiada v nedeľu 26. júla 1914 pod patronátom piešťanského Golf-Clubu a na jeho golfovom ihrisku Letecké závody. Začnú sa odpoludnia o 4. hodine a skončia sa o 7. hodine.“

Leteckého dňa sa zúčastnili aviatici: Július Minár na lietadle typu Dedics, Andrej Kvasz na lietadle vlastnej konštrukcie, Ing. Viktor Wittman na dvojplošníku Lohner_Daimler, Štefan Dobos na monopláne Svachulay, Jozef Tóth na monopláne vlastnej konštrukcie a Antal Lányi na dvojplošníku Est Lohner. A práve po tejto demonštrácii pokroku leteckej techniky sa 28. júla 1914 do Piešťan dostala správa o vyhlásení vojny. Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku. Začala sa prvá svetová vojna, ktorá ochromila úspešný predvojnový rozvoj kúpeľov.

Táto situácia ovplyvnila aj vývoj golfu v Piešťanoch. Úspešne sa mohol rozvíjať až po skončení vojny a usporiadaní pomerov v novovzniknutom štáte. Muselo byť zrekonštruované samotné golfové ihrisko a prakticky odznova sa musela rozbehnúť aj činnosť Piešťanského golfového klubu.

0 Shares

Najnovšie správy

sobota, 15. augusta 2020
Meniny má Marcela, zajtra Leonard