Vývoz odpadu bude podľa nových podmienok

  • Spravodajstvo
  • 8. októbra 2010, 09:51
  • Autor:Igor Paulech, foto: archív (pt)

PIEŠŤANY – Smeti rozhádzané pri kontajneroch, nedostatok nádob na separovaný odpad či dlhý interval vývozu – to sú problémy, ktoré trápia obyvateľov nášho mesta a venovali sme sa im pravidelne na stránkach Piešťanského týždňa.

Koncom marca mesto Piešťany vyhlásilo výberové konanie na nového dodávateľa služieb odpadového hospodárstva. V septembri totiž skončila platnosť zmluvy s firmou Marius Pedersen, ktorá mala vývoz smetí v našom meste na starosti pätnásť rokov. Od piatka 1. októbra nadobudla platnosť nová zmluva. Dodávateľ služieb však zostal rovnaký.

Staronový dodávateľ


Prednostka Mestského úradu v Piešťanoch (MsÚ) uviedla, že prvýkrát na verejné obstaranie dodávateľa služieb odpadového hospodárstva použili nadlimitnú zákazku, ktorú uverejnili v januári tohto roku aj v medzinárodnom obchodnom vestníku. V marci sa dostala táto zákazka tiež do slovenského obchodného vestníka.

„Súťažné podmienky si prevzalo osem firiem. Očakávali sme, že bude zaujímavá súťaž. Nakoniec nám boli doručené iba dve ponuky. Vzhľadom na to, že jeden zo záujemcov nakoniec odstúpil zo súťaže, nebolo možné pristúpiť k výberu prostredníctvom elektronickej aukcie. Zostal len pôvodný dodávateľ – spoločnosť Marius Pedersen,“ hovorí D. Bartošová. Zmluvu so staronovou spoločnosťou, ktorá bude ďalších desať rokov zabezpečovať služby odpadového hospodárstva, mesto Piešťany podpísalo koncom augusta, a to s účinnosťou od 1. októbra 2010. Služby poskytované Marius Pedersenom by mali mesto stáť maximálne 1,5 milióna eur za rok.

Nové zmluvné podmienky


Dodávateľ sa v novej zmluve zaviazal splniť niekoľko nových podmienok a požiadaviek. Piešťany by sa tak mali stať jedným z mála miest, kde začne fungovať čipovanie kontajnerov. „Vieme, že v súčasnosti túto službu skúšajú v Bardejove. Zaviesť by sme ju chceli v momente, keď bude na sto percent odskúšaná,“ vysvetľuje prednostka MsÚ Piešťany. Všetky odpadové nádoby tak v budúcnosti dostanú čip, podľa ktorého sa bude dať kontrolovať vývoz odpadov. „Čip bude v podobe nálepky s čiarovým kódom alebo sa nastrelí priamo do nádoby. Nálepky sú však menej finančne náročné. Záležať bude od čítačky a jej kvality. Mali by dokázať prečítať i poškodené čiarové kódy,“ vysvetľuje vedúci referátu životného prostredia Mestského úradu v Piešťanoch Ján Baranovič. Náklady na sprevádzkovanie bude znášať vývozca odpadu, tie odhadované na približne 40-tisíc eur ročne v závislosti od počtu kontajnerov, zberných nádob a počtu čítacích terminálov. Spoločnosť Marius Pedersen by túto službu mala zaviesť v Piešťanoch najneskôr do roku 2014. Pokiaľ mesto požiada o iný termín, očipovanie by mali zabezpečiť skôr.

Ďalšou  podmienkou  mesta, ktorá vyplynula najmä z požiadaviek obyvateľov Piešťan, bolo oddelenie separovaného zberu papiera a plastov. Postupne by mali teda zmiznúť spoločné nádoby na papier a plasty a nahradiť ich žlté a modré kontajnery. Novým žiadateľom na vývoz odpadu Marius Pedersen už v tomto období dodáva modré nádoby na papier.

Zmizne neporiadok okolo kontajnerov?


V meste dodávateľ vymení všetky kontajnery za nové. Podľa dohody by sa tak malo stať do 31. marca 2011. V novej zmluve je zakotvený i bezplatný zber a zhodnotenie separovaných zložiek – tetrapakov a kovov. Doteraz to bol papier, plasty a sklo. Spoločnosť Marius Pedersen sa zaviazala raz ročne čistiť a dezinfikovať 1100-litrové kontajnery pri bytových domoch. Na otázku, či sú kontajnerové stanovištia na sídliskách dostatočne veľké pre ďalšie nové kontajnery, odpovedal J. Baranovič: „V súčasnosti sa robia stanovištia s dostatočnou priestorovou rezervou. Na tých menších to urobíme tak, že niektoré nádoby sa vezmú, ale zvýši sa počet vývozov odpadkov.“Terajší harmonogram vývozu platí do konca roku 2010. V zmluve sa obe strany dohodli na novom harmonograme. „Ďalšou novinkou oproti minulosti je to, že pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú vykonávať dočisťovanie stanovíšť kontajnerov po každom vývoze. Doteraz to bolo iba raz za týždeň,“ hovorí D. Bartošová. Pracovníci spoločnosti budú čistiť aj okolie stanovíšť kontajnerov. Podľa prednostky MsÚ sa Piešťanci k svojmu prostrediu začínajú správať zodpovednejšie. Dúfa však, že neporiadok, a to hlavne na sídlisku Adam Trajan, nezmizne iba vďaka pravidelnému dočisťovaniu, ale aj zmene správania sa miestnych obyvateľov.

0 Shares

Najnovšie správy

Každý bude musieť preukázať svoju totožnosť a uviesť telefónne číslo, cieľ cesty a jej účel. Kto nebude rešpektovať obmedzenie pohybu,…
  • 07.04.2020, 13:15
  • Krimi / Nezaradené / Piešťany / Spravodajstvo / Región
utorok, 7. apríla 2020
Meniny má Zoltán, zajtra Albert