Ako sa rodili plány obchvatu

  • Spravodajstvo
  • 6. mája 2010, 22:32
  • Autor:(IP)

PIEŠŤANY – Myšlienka nového mostu či obchvatu v našom meste rezonuje medzi ľuďmi takmer dvadsať rokov. Mesto začalo túto problematiku viac rozvíjať v roku 1992 a pokračuje dodnes. Po osemnástich rokoch sa veci posunuli o krôčik ďalej – poslanci odsúhlasili trasu budúceho obchvatu, o ktorej sa dlho viedli polemiky.

Severný alebo južný most?
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia mesto schválilo Generálny dopravný plán, ktorý neskôr slúžil ako základ na vytvorenie nového Územného plánu Piešťan. Svetlo sveta uzrel po piatich rokoch pripomienkovania a schvaľovania. Už vtedy v ňom bolo zahrnuté takzvané južné premostenie a odľahčenie automobilovej dopravy v meste. „Začiatkom deväťdesiatych rokov sa hovorilo dokonca aj o severnom premostení," spomína vedúca referátu územnej správy Mestského úradu v Piešťanoch Jana Vitková. „Predpokladali sme, že by most mohol ísť z Ulice Emila Belluša, prechádzal by cez kanál a ďalej viedol na Moravany nad Váhom. Dotknuté obce – Banka a Moravany – však s týmto variantom nesúhlasili."
Podľa slov vedúcej referátu územnej správy sa tiež uvažovalo o variante „dvojčaťa" Krajinského mostu, čo však výhľadovo neriešilo odklon dopravy z centra mesta. Pri hľadaní ďalších miest sa nakoniec rozhodlo o Lodenici ako najvhodnejšej lokalite. Nový most a novú trasu časti dvoch ciest – I/61 (Žilinská-Bratislavská) a II/499 (Vrbovská-Krajinská cesta) – v Piešťanoch schválili v krajskom územnom pláne v roku 1998 aj poslanci vyššieho územného celku – Trnavského kraja. Ďalšie dva roky sa o tejto problematike mlčalo, a tak piešťanská radnica podala na trnavský katastrálny úrad urgenciu ohľadom
Roky papierovačiek
Prvé dva roky nového tisícročia mesto už rokovalo o problematike južného premostenia aj so Slovenskou správou ciest či Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. „Ľady sa pohli" a pred siedmimi rokmi sa začalo obstarávanie technickej štúdie obchvatu a posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Vtedajšie mestské zastupiteľstvo však požiadalo o dopracovanie zámeru, jeho doplnenie a rozšírenie variantov riešenia trasy novej cesty. Celý proces sa tým spomalil a v roku 2004, keď prechádzali kompetencie zo štátu na samosprávne kraje, sa úplne zabrzdil.
V rokoch 2005-2007 mesto iba urgovalo Trnavský samosprávny kraj o dopracovanie dokumentácie stavby južného obchvatu. Pred dvomi rokmi kraj vyčlenil peniaze na spracovanie technickej štúdie a v roku 2009 bol zámer pod názvom „Cesta II/499 Piešťany – južný obchvat"spracovaný.
Ďalším, zatiaľ posledným, krokom bolo pripomienkovanie a schválenie tohto zámeru piešťanským mestským zastupiteľstvom.V súčasnosti by mali kompetentní znovu posúdiť, aký dopad bude mať stavba na životné prostredie. Termín začatia výstavby obchvatu a mosta, na ktorú potrebujeme až okolo 112 miliónov eur, sa dnes nikto neodváži odhadnúť.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 2. apríla. Tento deň je Medzinárodným dňom detskej knihy, Európskym dňom akcií za práva migrantov a Svetovým…
  • 02.04.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Piešťanskí hasiči minulý týždeň bojovali niekoľkokrát s ohnivým kohútom. Najťažší zásah - požiar v ťažko prístupnom lese v Prašníku -…
  • 01.04.2020, 19:20
  • Piešťany / Spravodajstvo / Región
štvrtok, 2. apríla 2020
Meniny má Zita, zajtra Richard