Slovenské osobnosti medicíny vo svete (30): 20. storočie

  • Kultúra a spoločnosť
  • 2. decembra 2009, 15:35
  • Autor:Prof. Jozef Rovenský

PIEŠŤANY – Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktorí dosiahli významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Aktuálne diely nájdete na internetovej stránke vždy v sobotu predpoludním. Dnešný diel je venovaný Pavlovi Pudlákovi

Pavel PUDLÁK
*8. 10. 1927 Papín (okr. Humenné), + 1993 Praha – lekár, hematológ
Gymnázium vyštudoval v Michalovciach v rokoch 1939-1946. Po druhej svetovej vojne nastúpil na Lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe, ktorú úspešne dokončil v roku 1952. Po promócii nastúpil na I. internú kliniku, kde začínal ako sekundárny lekár, neskoršie ako vedecký ašpirant. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1958, docentom bol menovaný v roku 1965 a napokon profesorom internej medicíny v roku 1975.
V rokoch 1981 -1986 bol predsedom Českej hematologickej spoločnosti, prešiel významnými funkciami nielen vedeckými, ale aj vládnymi. Za bývalej Československej socialistickej republiky bol v rokoch 1971-1974 námestníkom ministra zdravotníctva, od roku 1972 sa stal riaditeľom Štátneho sanatória v Prahe. Po nástupe na internú ašpirantúru začala úzka spolupráca medzi ním a profesorom MUDr. F. Heřmanským, DrSc. Prof. Pudlák neskôr odišiel na Ústav hematológie a krvnej transfúzie v Prahe, kde pôsobil v období rokov 1955-1971.
Ako mladý a nadaný lekár (32-ročný) publikoval s Prof. Dr. Heřmanským kazuistiky pacientov s kožným a očným albinizmom a s príznakmi zvýšeného krvného zrážania. Autori vyššie uvedeného syndrómu Heřmanský-Pudlák zistili, že v kostnej dreni týchto pacientov sú prítomné makrofágy s veľkým množstvom pigmentov zeleno-čiernej farby. V takýchto prípadoch býva obyčajne porušená aj enzymatická výbava a funkcia krvných doštičiek.
Popísaný syndróm sa neskôr stal modelovou chorobou niektorých trombocytopátií s hromadením pigmentov ako „storage pool disease". Práca bola úspešne publikovaná (časopis Blood 14, r. 1959, s. 162). Dôležitým aspektom jeho práce bola, že v roku 1982 bol predsedom Československého výboru lekárov pre odvrátenie nukleárnej vojny. Desať rokov bol vedeckým sekretárom Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně a vo výraznej miere sa zaslúžil o aktívnu prezentáciu výsledkov československej medicíny v zahraničí.

Napriek tomu, že išlo o nielen o významného vedca a lekára, jeho životná cesta ho v danej dobe zákonite priviedla k ľavicovým postojom. Preto je potrebné uviesť, že išlo o šľachetného človeka, ktorý sa v pohľade na ľudí neorientoval na ich filozofický, či politický postoj, ale dôležitým bol pre neho ľudský faktor.
Pavel Pudlák
Ďalších slovenských významných lekárov nájdete v rubrike Domáci Lekár.

0 Shares

Najnovšie správy

Posledný júnový štvrtok podvečer spozorovali požiar stohu slamy s rozlohou asi 1800 metrov štvorcových pri poľnohospodárskom družstve v Dolnom Lopašove.
  • 01.07.2022, 11:53
  • Piešťanský týždeň / Spravodajstvo
Dnes je sobota 2. júla. Tento deň je Svetovým dňom UFO. Meniny má Berta.
  • 02.07.2022, 00:05
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 2. júla 2022
Meniny má Berta, zajtra Miloslav