Potulky regiónom: Zaujímavosti z Dubovian

  • Spravodajstvo
  • 2. decembra 2009, 13:15
  • Autor:

DUBOVANY – Dubovany majú z hľadiska svojho názvu pestrú minulosť. Prvým písomne zachovaným názvom obce bol podľa Zoborskej listiny z roku 1113 „villa Lucinci“. Archeologické nálezy však dokazujú, že oblasť bola osídlená už predtým.

Žil tu napríklad aj nitriansky hradný služobník Roland. Najstaršie archeologické nálezy z dejín Du-bovian pochádzajú z mladšej doby kamennej. S pribúdajúcimi rokmi sa názov dnešnej obce menil. Keďže dnešné Dubovany vznikli v roku 1943 zlúčením Horných a Dolných Dubovian, v kronikách sa obec vyskytuje pod mnohými názvami. Spomeňme aspoň najčastejšie: v roku 1278 sa volali Losonc, o sto rokov neskôr Dub, potom Dubowe, Dubowen, Felső Dubová, Ober a Unter Dubowan, v maďarčine Felsödubovány a Alsó-dubovány, po prvej svetovej vojne Horné a Dolné Dubovany. Od roku 1943 nesie obec dnešný názov.
Zaujímavosti z obce
■ Z historických prameňov sa dozvedáme, že v Dubovanoch boli v minulosti aj dvaja mlynári. V nádašdyovskej časti obce zasa chovali miestni poddaní v roku 1600 okrem kráv a oviec aj 73 koní.
■ K zaujímavým archeologickým nálezom zo 17. storočia patria pozostatky objektu, v ktorom sa vyrábali a vypaľovali kachlice do vykurovacích zariadení, aké sa používali ešte v minulom storočí.
■ V roku 1914 dali do prevádzky v obci liehovar, ktorý fungoval až do roku 2005. V súčasnosti v ňom prebieha rekonštrukcia. Po jej dokončení tam budú vyrábať lieh do biopalív.
■ Začiatok 20. storočia bol v Dubovanoch poznačený dvoma veľkými tragédiami. V lete roku 1908 si požiar v Dolných Dubovanoch vyžiadal viaceré ľudské životy a vyhorela takmer celá obec. O rok neskôr dokonca obe obce úplne vyhoreli.
■ V roku 1905 sa v Dubovanoch narodil kňaz Ľudovít Žilka. V 50. rokoch minulého storočia bol prenasledovaný a v roku 1957 na následky neľudského zaobchádzania a šikanovania zomrel. V obci má pamätnú tabuľu.
■ V Dubovanoch bola v minulosti aj pekáreň. Jej vlastníkom bol Václav Filip, pôvodom zo Zakarpatskej Ukrajiny. Piecť v nej začal v roku 1947 a jej brány sa zavreli v polovici päťdesiatych rokov minulého storočia. Posledným pekárom bo Ľudovít Marko, otec dnešného starostu.
■ Rodina Víta Lukáča vlastnila veľkú sýpku, ktorú im v roku 1949 znárodnili. Do konca 70. rokov minulého storočia slúžila miestnym družstevníkom ako sklad obilia. Začiatkom 90. rokov ju v rámci reštitúcie vrátili pôvodným vlast-níkom. Chátrajúcu budovu odkúpil v roku 2003 taliansky podnikateľ, ktorý v nej vybudoval penzión s pizzeriou.
■ Vďaka zákonu o reštitúciách prišla obec aj o budovy, v ktorých boli dovtedy umiestnené materská a základná škola a kultúrny dom.
■ Najrozšírenejším menom v Dubovanoch je Strečanský. Bolo obdobie, keď v dychovej hudbe Dubovanka pôsobila takmer polovica muzikantov s týmto priezviskom.

Viac správ z okolitých obcí nájdete v sekcii Región.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. júla. Tento deň je Svetovým dňom UFO. Meniny má Berta.
  • 02.07.2022, 00:05
  • Dobré ráno, Piešťany!
Posledný júnový štvrtok podvečer spozorovali požiar stohu slamy s rozlohou asi 1800 metrov štvorcových pri poľnohospodárskom družstve v Dolnom Lopašove.
  • 01.07.2022, 11:53
  • Piešťanský týždeň / Spravodajstvo
sobota, 2. júla 2022
Meniny má Berta, zajtra Miloslav