Slovenské osobnosti medicíny vo svete: 20. storočie (26)

  • Kultúra a spoločnosť
  • 5. novembra 2009, 10:12
  • Autor:Prof. Jozef Rovenský

PIEŠŤANY – Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktorí dosiahli významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Aktuálne diely nájdete na internetovej stránke vždy v sobotu predpoludním. Dnešný diel je venovaný Gabriele Sedlákovej a Valérii Tóthovej.

Gabriela SEDLÁKOVÁ, rod. Mihályiová

* 26. 6. 1947 Hodejov – vysokoškolská pedagogička v odbore ošetrovateľstvo

Strednú zdravotnícku školu ukončila v Rožňave v roku 1966 a začala pracovať na chirurgickom oddelení v Hnúšti ako sestra pri lôžku. O dva roky neskôr pracovala na očnom oddelení v Rimavskej Sobote a v roku 1978 sa stala vrchnou sestrou na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Rožňave. V roku 1982 nadobudla kvalifikáciu ženská sestra. Po 14-ročnom pôsobení na uvedenom oddelení začala študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a začala pedagogickú dráhu.

V budovaní profesijného prístupu pokračovala v roku 1993, keď zastávala funkciu zástupkyne riaditeľa na SZŠ v Rožňave, podieľala sa na zvyšovaní úrovne vzdelávania sestier, bola garantkou štúdia pre odbory diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaná pôrodná asistentka. Po roku 2002 sa rozhodla vo svojej profesionálnej kariére pokračovať v Českej republike, kde pôsobí v odbore ošetrovateľstvo na Vyššej odbornej škole zdravotníckej Příbrami, na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – Detašované pracovisko Příbram a na Zdravotně sociální fakulte Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.
Na týchto vysokoškolských zariadeniach sa udeľuje hodnosť Bc., Mgr., PhD., docent a prof. Je autorkou početných publikácií v oblasti multikultúrneho ošetrovateľstva, v oblasti využitia ošetrovateľských modelov v praxi. V rámci tejto problematiky sa
venuje hlavne komunitám, ako je vietnamská a rómska, moslimská, atď. Je spoluriešiteľkou rôznych výskumných projektov, členkou redakčnej rady odborného časopisu Sestra. V roku 2004 v odbore ošetrovateľstvo dosiahla hodnosť doktora filozofie PhD a v roku 2008 vedecko-pedagogický titul docenta na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Valérie TÓTHOVÁ
* 19. 2. 1955 Čierna nad Tisou – vysokoškolská pedagogička v odbore ošetrovateľstvo

Po ukončení základnej školy v Boli (okr. Trebišov) študovala na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave. Vysokoškolské štúdium v odbore ošetrovateľstvo-pedagogika absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v roku 1989. V roku 2002 dosiahla na Trnavskej univerzite v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce hodnosť PhD a v roku 2004 získala vedecko-pedagogickú hodnosť docenta ošetrovateľstva opätovne na Trnavskej univerzite.
Napokon v roku 2008 bola menovaná riadnou univerzitnou profesorkou v odbore ošetrovateľstvo – stala sa tak prvou profesorkou v Českej republike v tomto odbore. V súčasnosti pracuje ako vedúca Katedry ošetrovateľstva Zdravotno-sociál-nej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, a záro-veň je prodekankou pre pedagogickú činnosť. Je autorkou alebo spoluautorkou niekoľkých monografií, v ktorých sa deklaruje problematika ošetrovateľstva ako samostatného vedného odboru a rieši problematiku aplikácie ošetrovateľského procesu v praxi.

Prof. Tóthová – editorka mnohých publikácií zaoberajúcich sa problematikou nových trendov v ošetrovateľstve – je autorkou a spoluautorkou početných odborných článkov v domácich i zahraničných časopisoch. Je členkou vedeckých rád viacerých univerzít a fakúlt. Má výrazné medzinárodné aktivity v Medzinárodnej organizácii pre tvorbu sesterských diagnóz (ACENDIO), je členkou European Transcultural Nurses Association a členkou ICN (International Council of Nursing) Research Network.
Gabriela Sedláková
Valérie Tóthová

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 7. decembra. Tento deň je Medzinárodným dňom civilnej leteckej prepravy (ICAO). Meniny má Ambróz.
  • 07.12.2022, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 7. decembra 2022
Meniny má Ambróz, zajtra Marína