Trvalý pobyt

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 21. októbra 2009, 12:07
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Čo znamená v práve pojem trvalý pobyt a aké sú s ním spojené práva či povinnosti? Predovšetkým je dobré vedieť, že trvalý pobyt znamená pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky, pričom občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Trvalý pobyt môže mať občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt. Najviac otázok sa v tejto oblasti dotýka skutočnosti, či prihlásenie k trvalému pobytu prináša prihlásenému so sebou aj právo bývania na adrese prihlásenia. Zákon to rieši jednoznačným záporom. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, v ktorej je trvalý pobyt evidovaný, ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.
Evidenčný charakter trvalého pobytu je podčiarknutý tým, že evidencia trvalého pobytu slúži na vedenie registra (štátneho informačného systému). Ten obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje. Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných právnických osôb alebo fyzických osôb. Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky, ak sa dieťa narodí na území SR, začiatkom trvalého pobytu je deň narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je potrebné dieťa k trvalému pobytu prihlásiť. Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť najmä svoj doklad totožnosti (rodný list dieťaťa do 15 rokov), a tiež doklad o vlastníctve budovy alebo písomné potvrdenie vlastníka (prípadne nájomcu) o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt. Takýto súhlas sa môže udeliť na príslušnej ohlasovni aj osobne.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 9. augusta. Tento deň je Medzinárodným dňom solidarity s bojom žien v Juhoafrickej republike a Namíbii, Dňom…
  • 08.08.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 9. augusta 2022
Meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec