Slovenské osobnosti medicíny vo svete (17): 20. storočie

 • Kultúra a spoločnosť
 • 31. augusta 2009, 09:32
 • Autor:PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský

PIEŠŤANY – Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktorí dosiahli významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Aktuálne diely nájdete na internetovej stránke vždy v sobotu predpoludním. Dnešný diel je venovaný Shlomovi Keidarovi a Jurajovi Silvayovi

Shlomo KEIDAR

* 4. 7. 1946 Nové Zámky – lekár, pedagóg, vedec
Medicínu študoval v rokoch 1967-1970 v Bologni v Taliansku, neskôr v rokoch 1971-1973 na Fakulte medicíny, Inštitútu technológie – Technion v Haife. Štúdium ukončil v roku 1973. V období rokov 1973-1974 bol na študijnom pobyte v Medicínskom centre v Haife, v rokoch 1974-1978 vo Všeobecnej nemocnici v Karmele a po štvorročnom študijnom pobyte získal atestáciu z internej medicíny. Pokračoval aj v postagraduálnom štúdiu v rokoch 1978-1981 v odbore kardiológia. Napokon absolvoval študijný pobyt na washingtonskej Univerzite vedy a medicíny St. MO v USA. V roku 1993 sa stal profesorom na Fakulte medicíny, Inštitútu technológie Technion. V súčasnosti je vedúcim odboru internej medicíny v rámci Fakultnej nemocnice Rambah v Haife.
Shlomo Keidar je významný lekár, pedagóg a vedec v odbore interná medicína. Vo výskumnej práci sa zaoberal hypertenziou v súvislosti s chronickým zlyhaním obličiek z dôvodu amyloidózy pri Stredomorskej horúčke. To bola aj téma jeho dizertačnej práce v roku 1974. Neskôr sa zaoberal biochemickou syndromológiou pri infarkte myokardu, ako aj endokrinnými zmenami pri akútnom infarkte myokardu.
V poslednom období sa objektom jeho záujmu stali poruchy lipoproteinového metabolizmu s možnosťou liečby vyššie uvedených porúch liekmi zo skupiny statínov. Je autorom a spoluautorom približne 50 prác so spomínanou problematikou vo významných medzinárodných časopisoch. Ako autor figuruje aj v početných grantoch a recenziách, ktoré sa orientujú na problematiku patogenézy modelov ľudskej aterosklerózy.

George (Juraj) SILVAY

* 1935-PhD., prof. -lekár
Štúdium medicíny dokončil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bol zamestnancom vzniknutého Ústavu experimentálnej chirurgie SAV (terajší Ústav pre výskum srdca SAV), kde úspešne absolvoval vedecký tréning a dosiahol vedeckú hodnosť CSc. V roku 1967 vycestoval do Spojených štátov amerických, kde napokon zostal. V USA už takmer 40 rokov pracuje v Mount Sinai Hospital and Medical School v New Yorku, kde sa vypracoval na jedného z najznámejších anestéziológov pri kardiovaskulárnych a hrudných operáciách.
Počas celých 40 rokov úzko spolupracoval s vedeckými a klinickými pracovníkmi na Slovensku, v Česku a Maďarsku. Prof. George Silvay významne prispel rozvoju základného i klinického výskumu na Slovensku a v ostatných postkomunistických krajinách. Vďaka jeho vysokej odbornosti, priateľskosti a vynikajúcim kontaktom umožnil celému radu vedeckých a klinických pracovníkov zo Slovenska a Česka, aby zvyšovali svoju profesionalitu vo vede aj klinickej medicíne na pracoviskách v USA.
Veľmi významne prispel k propagácii slovenskej a českej vedy v USA a na celom svete. Je autorom či spoluautorom mnohých významných článkov a publikácií, ako profesor hosťoval na rôznych pracoviskách v Paríži, Japonsku, USA, Česku, Slovensku, Nemecku, Maďarsku, Grécku, Rumunsku, Rakúsku, Portugalsku a v ďalších krajinách.

V roku 2007 v priestoroch Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave prevzal z rúk prvého podpredsedu SAV prof. MUDr. Jána Slezáka, DrSc., jedno z najvýznamnejších ocenení Slovenskej akadémie vied – Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách.

Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský: Slovenské osobnosti medicíny vo svete

0 Shares

Najnovšie správy

Niektoré samosprávy skrášľujú svoje najnavštevovanejšie ulice a pešie zóny kvetinovými inštaláciami zavesenými na verejnom osvetlení, iné sa venujú len tradičným…
 • 25.09.2022, 23:01
 • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 26. septembra. Tento deň je Európskym dňom jazykov a Svetovým dňom mlieka v školách. Meniny má Edita.
 • 25.09.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 27. septembra. Tento deň je Svetovým dňom cestovného ruchu a Dňom železničiarov. Meniny má Cyprián.
 • 26.09.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 25. septembra. Meniny má Vladislav, Vladislava.
 • 24.09.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 27. septembra 2022
Meniny má Cyprián, zajtra Václav