Alkohol za volantom

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 26. augusta 2009, 12:18
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

To, že alkohol nepatrí za volant, vie snáď každý vodič už z autoškoly. Skutočnosť, že jazda pod vplyvom alkoholu predstavuje porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, potvrdzujú aj právne predpisy.

Zákon o cestnej premávke jazdu pod vplyvom alkoholu (alebo inej návykovej látky) priamo zakazuje. V zákone sa výslovne uvádza, že vodič nesmie požiť počas vedenia vozidla alkohol ani nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu, keď sa alkohol ešte môže nachádzať v jeho organizme. Vodič nesmie ani odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je naviac povinný zdržať sa požitia alkoholu po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou, alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.
Policajti sú oprávnení vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo. Ak držiteľ vodičského oprávnenia poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie alkoholu, orgán policajného zboru môže rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vodiča. Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je tiež prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (jazda na červenú).
Za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustí ten, kto vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu, možno uložiť pokutu od 200 do 1000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov. Menej závažné sankcie, a to pokutu od 150 do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov, možno uložiť tomu, kto ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia alkohol ešte nachádza v jeho organizme. V blokovom konaní možno za tieto priestupky uložiť pokutu do 650 eur.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 8. júna. Tento deň je Dňom najlepších priateľov a Medzinárodným dňom oceánov. Meniny má Medard.
  • 07.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 9. júna 2023
Meniny má Stanislava, zajtra Margaréta