Značky na kolookruhu

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 21. augusta 2009, 10:46
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Kto má kadiaľ jazdiť, čo prikazujú jednotlivé značky na nových chodníkoch pri potoku Dubová a na piešťanskom Kolookruhu Sĺňava?
Dôležité je, aby cyklista vedel, že okrúhla modrobiela značka „cestička pre cyklistov“ prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh.

Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu pre cyklistov zakázané. Okrúhla modrobiela značka „cestička pre chodcov" prikazuje chodcom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu pre chodcov zakázané.

Pozor na modrobielu okrúhlu značku s vyobrazením bicykla a chodcov, na ktorej je bicykel oddelený od chodcov bielou zvislou čiarou cez stred značky. Taká značka prikazuje cyklistom a chodcom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh, ale iba vyznačeným spôsobom – vyznačení užívatelia sú povinní použiť len pruh pre nich určený (takýto pruh býva namaľovaný vodorovným značením priamo na ceste); to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť.

Použitá je na viacerých miestach tiež modrobiela okrúhla značka s vyobrazením bicykla a chodcov, na ktorej bicykel nie je oddelený od chodcov bielou zvislou čiarou. V takom prípade značka prikazuje symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Nemusia pritom dodržať vyznačený pruh, cyklista však nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Aj tu platí, že iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

0 Shares

Najnovšie správy

V aktuálnom vydaní Piešťanského týždňa, ktorý je v predaji od utorka nájdete množstvo najmä regionálnych udalostí.  
  • 07.07.2020, 08:00
  • Piešťanský týždeň / Piešťany
Piešťanské kúpalisko Eva spustilo svoju 86. sezónu pred viac ako dvomi týždňami. Po prvý raz návštevníci prešli jej bránami v…
  • 07.07.2020, 00:02
  • Piešťany / Spravodajstvo
utorok, 7. júla 2020
Meniny má Oliver, zajtra Ivan