Cyklista na priechode

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 19. augusta 2009, 09:51
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Smú cyklisti jazdiť po priechodoch pre chodcov? Čo musí cyklista spraviť, aby mohol priechod pre chodcov použiť? Smú cyklisti jazdiť medzi chodcami?

Zákon o cestnej premávke zakazuje používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom. Za chodca je podľa zákona považovaný predovšetkým účastník cestnej premávky, pohybujúci sa pešo. Chodcom je však aj osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, ďalej tiež osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, alebo ktorá vedie zviera.
Zaujímavá je definícia bicykla ako: „nemotorového vozidla pohybujúceho sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré je ovládané cyklistom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle bicykla a drží sa riadidiel, pričom pri jazde má cyklista nohy na pedáloch. " Preto ak chce cyklista využiť na prechod cez cestu priechod pre chodcov, musí z bicykla zosadnúť a bicykel tlačiť. Ak sa však na ceste nachádza špeciálny priechod pre cyklistov, musí cyklista použiť takýto priechod.

Cyklisti majú zakázanú jazdu po chodníkoch pre chodcov. Ak je však zriadená špeciálna cestička pre chodcov a cyklistov a označená príslušnou dopravnou značkou (napríklad na novom chodníku pri potoku Dubová), cyklista takúto cestičku použiť môže, no nesmie ohroziť chodca. Ak má cestička pre chodcov a cyklistov oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej.
Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov. Pozor však vtedy, ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení (napríklad kolieskové korčule), korčuliari sú v takom prípade povinní použiť takto označenú cestičku.

0 Shares

Najnovšie správy

sobota, 10. júna 2023
Meniny má Stanislava, zajtra Margaréta