Cyklisti, pozor!

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 13. augusta 2009, 07:59
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Jazda na bicykloch k Piešťancom v lete nerozlučne patrí. Pretože aj táto oblasť nášho života je riadená určitými pravidlami, poďme si ich pripomenúť.

Osobitne pre cyklistov platí, že na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov, po ktorej sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.
Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Na cestičke pre cyklistov však smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.
Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy (detskou sedačkou), smie cyklista starší ako 15 rokov viezť dieťa mladšie ako 10 rokov.
Dieťa mladšie ako 10 rokov smie na ceste jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala. Bez takého dohľadu deti do 10 rokov môžu jazdiť na bicykli len na cestičke pre cyklistov, po poľnej ceste, lesnej ceste alebo v obytnej zóne.
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Cyklista mladší ako 15 rokov má túto povinnosť aj pri jazde v obci.
Otázkam, kedy smú cyklisti jazdiť medzi chodcami, používať priechody a aké pravidlá platia pri jazde na kolookruhu, sa budeme venovať v ďalších číslach Piešťanského týždňa.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 29. septembra. Meniny má Michal, Michaela.
  • 28.09.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Vpredu aj vzadu hasičské autá a medzi nimi pestrý pelotón cyklistov. Na dvojkolesové tátoše nasadli v rámci nesúťažnej disciplíny BOVO…
  • 28.09.2022, 23:02
  • Kultúra a spoločnosť / Región
štvrtok, 29. septembra 2022
Meniny má Michal, Michaela, zajtra Jarolím