Zodpovednosť za vady pri oprave a úprave veci

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 5. augusta 2009, 15:55
  • Autor:Mgr. Martin Palkovič, advokát

Zmluva o oprave alebo úprave veci je osobitnou zmluvou o dielo. Rozdiel medzi opravou a úpravou veci spočíva v tom, že pri oprave sa odstraňujú najmä vady veci, následky jej poškodenia, prípadne účinky jej opotrebenia, kým pri úprave sa menia najmä vlastnosti veci alebo jej povrch.

Aby bolo vôbec možné hovoriť o prípadnej zodpovednosti za vady opravy alebo úpravy veci, musí byť oprava alebo úprava vykonaná za odplatu.
Osoba, ktorá odplatne vykoná opravu alebo úpravu veci, zodpovedá za vady opravy alebo úpravy, ktoré má vec pri prevzatí alebo ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba je tri mesiace, pri stavebných prácach osemnásť mesiacov. Zmluvné strany si môžu dohodnúť aj dlhšiu záručnú dobu.
Nároky z vád opravy alebo úpravy veci sú rozdielne podľa toho, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná. Ak je vada odstrániteľná, môže objednávateľ požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ pritom nemôže požadovať od objednávateľa náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré musel na odstránenie vedy vynaložiť, či už ide o náklady na materiál alebo vynaloženú prácu. Ak nedôjde k odstráneniu vady v dohodnutej lehote alebo sa vyskytne vada znovu, má objednávateľ možnosť požadovať primerané zníženie ceny alebo zrušenie zmluvy. Právo voľby medzi zľavou a zrušením zmluvy má vždy objednávateľ, avšak ak už jeden spôsob náhrady zvolil, nemôže ho dodatočne meniť. Pri neodstrániteľnej vade má objednávateľ len možnosť voľby medzi primeranou zľavou a zrušením zmluvy.
Pri osobe vykonávajúcej opravu alebo úpravu veci za odplatu zákon predpokladá primeraný stupeň zručnosti a odbornosti. Z tohto dôvodu táto osoba zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa opravuje alebo upravuje, či nevhodnosť pokynov objednávateľa. Zodpovednosti sa môže zbaviť len tak, že vopred objednávateľa na vadnosť veci alebo nevhodnosť jeho pokynov upozorní.
Práva z vád opravy alebo úpravy veci sa musia uplatniť u toho, kto opravu alebo úpravu vykonal, a to v záručnej dobe. Následkom neuplatnenia je zánik týchto práv.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 13. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom hlavolamov. Meniny má Margita.
  • 13.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Služobne najstaršou redaktorkou Piešťanského týždňa je Vierka Dusíková. Do redakcie prišla na jeseň 1992, s niekoľkými prestávkami v nej pracuje…
  • 14.07.2024, 00:01
  • Piešťanský týždeň / Kultúra a spoločnosť / Piešťany
pondelok, 15. júla 2024
Meniny má Henrich, zajtra Drahomír