Piešťanskí stavitelia: PAVOL SUMER

  • História
  • 5. augusta 2009, 16:09
  • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu. Ten pripomína Piešťancom ľudí, ktorí zmenili podobu mesta.

Vedenie piešťanského ateliéru Zdravoprojektu prevzal v roku 1968 Ing. arch. Pavol Sumer (sám uprednostnil takúto úspornejšiu podobu svojho priezviska pred zdedeným tvarom Summer).
Ateliér, označený číslom 04, bol súčasťou rezortnej projektovej organizácie pre zdravotnícku výstavbu so sídlom v Bratislave a v tom čase ešte stále zostával jediným architektonickým pracoviskom v Piešťanoch. Pod Sumerovým vedením sa presťahoval z objektu Vilček a z hospodárskeho bloku sídliska „Prednádražie", kde mala jeho časť prechodný núdzový azyl, do adaptovanej trojpodlažnej budovy z devätnásteho storočia na Beethovenovej ulici 6. Táto situácia vydržala potom bezo zmeny až do deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, kedy v dôsledku celospoločenských zmien inštitúcia zanikla. Ateliér 04 mal v čase rozkvetu viac ako štvrť stovky pracovníkov. Popri siedmich architektoch v ňom súbežne pracovala väčšina potrebných komplementárnych odborných profesií a nevyhnutný počet pomocných zamestnancov.
Podobne ako jeho zakladateľský predchodca Ing. arch. Ján Gaži, aj architekt Sumer nasmeroval svoje úsilie predovšetkým na organizačnú stránku vedenia a zveľaďovania pracoviska; na tvorivú činnosť mu potom zvýšilo už len veľmi málo času. Väčšina jeho autorskej projektovej práce pre Piešťany spadá ešte do doby pred nástupom do Zdravoprojektu. Za najvýraznejšiu aktivitu v tomto smere načim považovať uskutočnený projekt 80 bytových jednotiek v šiestich štvorpodlažných solitérnych domoch na južnej strane Krajinskej cesty. V Zdravoprojekte sa problematikou bývania zapodieval už nanajvýš okrajovo (osadenie typového projektu 40 bytových jednotiek v lokalite Juh), avšak nemalú pozornosť venoval – v tom zrejme rezonovala jeho minulosť kúpeľného zamestnanca – príprave rekonštrukcie pamiatkovo chráneného objektu Slovan. Rekonštrukcia sa síce neuskutočnila, ale vynaloženú aktivitu dokumentujú dochované fragmenty štúdie z roku 1976 respektíve ponukový projekt revitalizácie celého kontaktného územia z roku 1984 (čiastkové úlohy riešili: P. Sumer, K. Urbánková, J. Vítek).
Pavol Sumer sa narodil 28. júna 1926, na počudovanie na karibskom kubánskom Isla de Pinos, odkiaľ ho rodičia cez zastávku vo Francúzsku ešte malého priviezli do Piešťan. Keď oslavoval 50 rokov života, pedantný laudator zhrnul jeho dovtedajšiu pracovnú dráhu od direktívne usmerneného nástupu do zamestnania na vtedajší Krajský národný výbor (KNV) až po príchod do Zdravoprojektu: „V roku 1952 sa hneď po absolvovaní vysokej školy dostal prostredníctvom umiestenky ako územný plánovač na odbor výstavby KNV v Bratislave. Neskôr bol projektantom na Krajskom združení územného plánovania… Keď podnik zanikol, vrátil sa opäť na KNV a pracoval na územných plánoch okresných miest Čalovo, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Senec, Šamorín a Trenčín. …Hodno tu spomenúť akciu 5000 bytových jednotiek, výstavbu novozakladaných JRD, bytovú výstavbu v Novom Meste nad Váhom, v Piešťanoch…
Aj architekt, tak ako každý iný potrebuje svoj vlastný domov. KNV však nevedel jubilantovi ani po rokoch zabezpečiť byt, a preto odišiel domov do Piešťan, kde nastúpil do funkcie vedúceho technického oddelenia riaditeľstva Československých štátnych kúpeľov. Zotrval tu až do roku 1966; podieľal sa na vybudovaní novej hospodárskej časti za obtokovým ramenom Váhu, na vypracovaní zastavovacieho plánu Kúpeľného ostrova, na realizácii rozsiahlych rekonštrukcií Thermia Palace, kúpeľov Irma, Pro Patria, Napoleonských kúpeľov, na rekonštrukcii existujúcej a na zakladaní novej zelene na kúpeľnom ostrove, na rekonštrukcii dehotelizovaných kúpeľných objektov i na započatí nového kúpeľného centra… Po desiatich rokoch prešiel do Zdravoprojektu, do piešťanského ateliéru 04, kde pracoval najprv ako hlavný špecialista…" (Revue Projekt 6/1976, s. 58).
Od času, keď sa stal vedúcim pracoviska, stál na jeho čele až do odchodu do dôchodku. Skonal 28.júna 1998 v Piešťanoch. Pochovaný je na cintoríne na Žilinskej ceste. Na náhrobnom kameni je vytesaný pôvodný tvar priezviska: Summer.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 29.11.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 3. decembra 2023
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora