Prokuratúra: Mesto nerešpektuje zákon

  • Spravodajstvo
  • 24. júla 2009, 13:46
  • Autor:pet

Okresná prokuratúra upozornila Mestský úrad v Piešťanoch na nedodržanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám pri vybavovaní žiadosti Piešťanského týždňa z apríla tohto roku.

Žiadali sme o nahliadnutie do formulárov s „majetkovými priznaniami" poslancov a primátora mesta, ktoré verejní funkcionári odovzdávajú vždy do konca marca kalendárneho roka.
„Žiadosť o sprístupnenie informácií podaná dňa 2. 4. 2009 a doplnená dňa 3. 4. 2009 nebola doposiaľ orgánom príslušným na rozhodnutie o nej, teda Mestským úradom v Piešťanoch, zákonným spôsobom vybavená. Mestský úrad v Piešťanoch sa pri vybavovaní vašej žiadosti o sprístupnenie informácií dôsledne neriadil ustanoveniami zákona o slobodnom prístupe k informáciám…" píše vo svojom rozhodnutí prokurátorka okresnej prokuratúry JUDr. Michaela Marková. „Som zmätený, budeme musieť vec konzultovať s právnikmi, aby sme sa rozhodli, ako ďalej postupovať," povedal na margo upozornenia od prokuratúry viceprimátor Timotej Miština, ktorý je zároveň predsedom Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Radnica má na hľadanie tohto rozhodnutia 30 dní od doručenia upozornenia na nezákonný postup, odpoveď by sme tak mali poznať na začiatku augusta.

KOMENTÁR: Majetkové priznania majú byť zárukou, že verejní funkcionári nejednajú v konflikte záujmov a že ich majetok zodpovedá príjmom, ktoré im z vykonávaných funkcií a zamestnaní plynú. Piešťanský týždeň požiadal o možnosť nahliadnuť do týchto „priznaní" a žiadosťou sa zaoberala mestská komisia pre ochranu verejného záujmu, ktorá na odovzdanie priznaní dohliada a má následne kontrolovať ich úplnosť a súlad so zákonom. Jej členovia však nielenže priznali, že odovzdané obálky s priznaniami vôbec neotvárajú (a teda ani nekontrolujú, ako im káže zákon), ale navyše sa rozhodli umožniť poslancom a primátorovi mesta vyplniť formuláre ešte raz a tieto „kópie" chceli následne sprístupniť Piešťanskému týždňu. Iba dvaja poslanci piešťanského zastupiteľstva odmietli túto hru a osobne vyjadrili súhlas so sprístupnením svojich „priznaní" pre redakciu Piešťanského týždňa – Marián Urbánek (nezávislý) a Martin Valo (Smer-SD).
Prokuratúra sa zatiaľ nezaoberala novátorským prístupom piešťanských poslancov k výkladu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale konštatovala len nevybavenie žiadosti v súlade so zákonom. Ten hovorí, že orgán, od ktorého sa informácia žiada, ju musí alebo sprístupniť, alebo nesprístupniť spolu s odôvodnením zamietnutia. Ako postupovať pri zverejňovaní majetkových priznaní verejných funkcionárov však jasne hovorí ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, možno je načase, aby si ho na mestskom úrade prečítali.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 8. júna. Tento deň je Dňom najlepších priateľov a Medzinárodným dňom oceánov. Meniny má Medard.
  • 07.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 8. júna 2023
Meniny má Medard, zajtra Stanislava