Horúce leto vo Vrbovom spôsobili peniaze za teplo

  • Spravodajstvo
  • 23. júla 2009, 10:18
  • Autor:Adriana Drahovská

Horúcou témou posledných týždňov vo Vrbovom bolo vyúčtovanie dodávky tepla do bytov v rokoch 2007 a 2008. Poslanci aj občania pritom vo všetkých pádoch skloňovali meno spoločnosti Vetes, ktorá ako mestská eseročka spravovala tepelné hospodárstvo a minulý rok skončila v konkurze.

Niektorí Vrbovčania, ktorým z vyúčtovania vychádza preplatok, sa obávajú, že svoje peniaze už neuvidia a ďalší, ktorým prišiel nedoplatok, sú presvedčení, že sa niekde stala chyba. Ako to s celou zamotanou kauzou vlastne je, sme sa opýtali primátora mesta Ivana Borovského.
Vysvetlíte nám, čo mala spoločnosť Vetes na starosti?
– Keď som v roku 1998 prišiel na úrad, mesto malo dve eseročky – Službyt a Vetes. Zvažoval som, že racionálne by bolo, keby bola len jedna, tak sme ich v roku 2000 zlúčili do jednej pod názvom Vetes Vrbové, s.r.o. Robila správcovstvo bytov, pohrebné služby, údržbu bytových domov, tepelné hospodárstvo.
Prispievalo mesto na činnosť eseročky z rozpočtu alebo hospodárila samostatne?
– Z rozpočtu jej mesto neprispievalo. Do konca roku 2001 Vetes poberal aj príjem za nájom z nebytových priestorov, lebo zákon to mestu neumožňoval. Bolo to asi 2,4 milióna korún (79 665 eur), čo stačilo na vyrovnávanie nákladov samosprávnych funkcií, ktoré mal na starosti. Od januára 2002, keď sa zmenil zákon, sme príjmy z nájomného previedli na mesto. Chvíľu Vetes hospodáril vyrovnane, ale postupne prechádzal do červených čísel.
Skončila spoločnosť v konkurze, lebo jej odbudli príjmy z nájomného?
– Keď odbudli príjmy z nájomného, zo začiatku ešte mala koľko-toľko financií, tak sa dali náklady vyrovnať, ale keď strata pokračovala, hľadali sme možnosti, čo s tým urobiť. Aj v iných mestách na Slovensku takéto malé mestské organizácie majú problémy, tak sa spájajú s veľkými. Požiadali sme firmu ASA Slovensko o vytvorenie spoločného podniku ASA Vrbové, kde by sme boli mali päťdesiatpercentnú účasť. Zahraniční majitelia však odmietli.
Druhou spoločnosťou, ktorú sme oslovili, bol Marius Pedersen. Oni nám odporúčali, aby sme tepelné hospodárstvo dali do prenájmu Dalkii, čo bola spoločnosť, ktorá im zabezpečovala tepelné hospodárstvo. Vývoz komunálneho odpadu by mohol robiť závod Petmas Ekos, dnes už tiež funguje pod názvom Marius Pedersen. Takto to nakoniec mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo. Keď hospodársky výsledok Vetesu za rok 2007 vykazoval stratu, po konzultácii s audítorom, vedením Vetesu a dozornou radou sme sa na valnom zhromaždení rozhodli vyhlásiť na spoločnosť Vetes Vrbové, s.r.o., konkurz.
V meste sa hovorí aj o tom, že vo Vetese sa s peniazmi „šafárilo"…
– Určitá nehospodárnosť tam bola a podľa môjho názoru konatelia obchodnej spoločnosti v zmysle obchodného zákonníka plne zodpovedajú za hospodárenie spoločnosti. Povedal som, nech o tom rozhodne súd a v apríli 2008 sme podali trestné oznámenie na konateľov spoločnosti Vetes od roku 1998 až po tých posledných na Krajskú prokuratúru do Trnavy. V súčasnosti ho rieši Okresná prokuratúra Piešťany v spolupráci s políciou.
Nespokojnosť občanov vyvolalo vyúčtovanie dodávok tepla, v čom bol hlavný problém?
– Keď súd určil konkurzného správcu JUDr. Stanislava Volára, ten urobil vyúčtovanie spotreby tepla občanmi za rok 2007 aj za prvé tri a na niektorých uliciach za šesť mesiacov roku 2008. Kým za rok 2007 vyšli väčšine občanov preplatky, za prvé tri mesiace ďalšieho roku mali nedoplatky, a to ich pobúrilo. Dodávatelia tepla – Dalkia nám na mimoriadnom zastupiteľstve vysvetľovali, prečo je to tak. Za prvé tri zimné mesiace spotrebujeme asi 45 percent ročných nákladov na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Zálohové platby predstavujú mesačne len asi 8 %, krát tri je to necelých 25 %, preto vznikol nedoplatok. Potom sa stalo, že za ďalšie mesiace roka mali opäť preplatky. Ja mám aj niektoré tie vyúčtovania -nedoplatok tu je napríklad šesťtisíc korún, za ďalšie mesiace preplatok deväťtisíc a po odpočítaní vychádza preplatok tritisíc. Zástupcovia Dalkie prišli na mimoriadne mestské zastupiteľstvo pred dvomi týždňami a spomenuli aj ďalší problém – cena plynu priebežne počas roku 2008 stúpala, až kým ju v decembri vláda zaregulovala. Bola preto v minulom roku vyššia ako je teraz. A hoci cena sa zvyšovala, zálohy obyvateľstva zo-stali konštantné.
Dostali majitelia bytov teda viacero vyúčtovaní? Od koho ?
– Áno, od správcu Vetesu do 31. 3. alebo 30. 6. a za ďalšie mesiace do konca roka od Bytového družstva Trnava, ktoré prevzalo správu bytov po skrachovanej eseročke Vetes. Vyúčtovanie im za rok 2008 spracovala ISTA – firma, ktorá tieto služby robí pre celé Slovensko, dostali podklady a spracovali vyúčtovanie. Zástupkyňa ISTy prehlásila, že je ochotná každú jednu sťažnosť riešiť. Boli aj také prípady, že občan mal nedoplatky za prvé tri mesiace aj za ďalších deväť mesiacov, čo nemá logiku, iba ak by mal strašne nízke zálohové platby. Málokto si uvedomuje, že vchod od vchodu má rozdielne vyúčtovanie a záleží aj od toho, aké vysoké mali zálohy.
Môže ešte aj dnes nespokojný občan zistiť, či spotreba, ktorú mu naúčtovali, sedí?
– Každý občan po odčítaní merača podpisuje jeho stav zástupcovi firmy, ktorý chodí po bytoch. A ak nie je doma, urobia prepočet na metre štvorcové, vychádzajú z celoštátnych vyhlášok. V ISTe majú program, ktorý je platný pre celé Slovensko, takže nemôže robiť iné vyúčtovanie pre Vrbové ako napríklad pre Petržalku. Všetci majitelia bytov ale problémy nemajú, väčšine ľudí vyšli preplatky, takže u tých, ktorí majú nedoplatky sa mohla stať aj nejaká chyba.
Koľko percent ľudí má problémy?
– To sa ťažko dá povedať, koľko ich je. Občania protestujú aj proti tomu, že konkurzný správca im preplatky za rok 2007 nevrátil, ale započítal s pohľadávkou za nedoplatky za prvé tri mesiace roku 2008. Toto všetko dosť ťažko chápu a chcú, aby mesto do toho vstúpilo a pomáhalo im. Na základe uznesení zo zastupiteľstiev aj robíme, k čomu nás poslanci zaviažu. Písal som JUDr. Volárovi, že by sme potrebovali tie prvotné podklady. Podali sme žiadosť na prešetrenie vyúčtovaní na Slovenskú obchodnú inšpekciu, Štátnu energetickú inšpekciu, dokonca žiadali poslanci, aby sme to dali na vedomie aj na krajský súd, ktorý vyberal správcu konkurzu úpadcu. Sformulovali sme aj takú hromadnú reklamáciu ako odvolanie, ale správca nám odpísal, že niektorí jednotlivci poslali konkrétne kvalifikované odvolania a on ich akceptoval aj ich rieši.
Je toto teda možná cesta, aby každý človek reklamoval svoju konkrétnu situáciu?
– Áno, ale musí byť realista, nemôže čakať za tri zimné mesiace preplatok – z 25 percent záloh nemôže pokryť 45 percent celoročných nákladov.
Komu by reklamáciu mal adresovať? Konkurznému správcovi, bytovému družstvu alebo firme ISTA?
– V prípade, že za posledných deväť mesiacov roka mal vysoký nedoplatok, tak bytovému družstvu. Ak nesúhlasí s nedoplatkom od firmy Vetes, tak by sa mal odvolať správcovi konkurznej podstaty, ale je možné aj požiadať spoločnosť ISTA o preverenie, či dostali správne zadané podklady.
Občania, ktorí majú nárok na vrátenie preplatku, majú obavu, že svoje peniaze neuvidia, lebo vyrovnávajú stratu hospodárenia Vetesu…
– To nie je pravda. Keď sme spolu s niektorými bytovými dôverníkmi, ktorí problematiku majú naštudovanú, hovorili o tejto domnienke, zástupcovia Dalkie nám otvorene povedali, že toto nepripadá do úvahy, lebo im musia všetky platby sedieť do haliera a účtovníctvo tiež.
O akú sumu ide a prečo im preplatky neboli doteraz vyplatené?
– Po započítaní preplatkov za 2007 a nedoplatkov v roku 2008 by mali občania dostať celkovo okolo 33-tisíc eur (milión korún). Oslovili sme JUDr. Stanislava Volára, že by sme chceli situáciu riešiť a on nám navrhol, že by nám postúpil pohľadávky všetkých občanov. My by sme im peniaze vyplatili a ako mesto by sme vystupovali v zozname veriteľov tých občanov, ktorým Vetes dlží za preplatky. Už sme mali pripravené aj uznesenie, že mestské zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením tejto pohľadávky a že týmto občanom peniaze vyplatí, nech už je pokojná atmosféra, bez takého pobúrenia. Lenže potom nám S. Volár napísal, že viacero občanov sa odvolalo jednotlivo, a tak by to bolo možné, až keď tento proces dovolania dorieši.
Ak teda chcete pomôcť viacerým, musíte čakať na jednotlivcov, ktorí sa už odvolali. Čo by vlastne občania mali urobiť – odvolať sa tiež?
– Odvolávať sa v prípade, že mal občan preplatok za celý rok a nedoplatok za prvé tri mesiace, ako som už vysvetlil, považujem za nereálne. Ak však mal nedoplatok aj za prvé tri mesiace, aj za ďalších deväť nedoplatok, bolo treba vyúčtovanie kvalifikovane reklamovať. Zároveň je potrebné zistiť, či zálohové platby, ktoré platil, neboli neúmerne nízke. Kým správca Vetesu v konkurze nedokončí proces s odvolaniami, ktoré už občania podali, nepripadá zatiaľ do úvahy možnosť, že preplatky vyplatí mesto. Vzhľadom k tomu, že niektoré prípady sa môžu dostať až na súd, neviem odhadnúť, dokedy celá záležitosť potrvá.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 29. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom príslušníkov mierových misií OSN a Európskym dňom susedov. Meniny má…
  • 28.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 28. mája. Tento deň je Dňom Amnesty International, Medzinárodným dňom akcií pre zdravie žien. Meniny má Viliam.
  • 27.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 29. mája 2023
Meniny má Vilma, zajtra Ferdinand