Obavy z exekúcie

 • Piešťany / Spravodajstvo
 • 22. júla 2009, 09:38
 • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

V právnej praxi sa pomerne často stretávam s obavami dlžníkov, že ak svoj peňažný dlh riadne a včas neuhradia, vzápätí ich navštívi exekútor.

Tieto obavy bývajú spojené s predstavou, že po nezaplatení nejakej faktúry či inej dlžoby príde ihneď na rad exekútor s požiadavkami na zablokovanie ich majetku. I keď je nepochybne dôležité zachovávať platobnú disciplínu v právnych vzťahoch, chcem vysvetliť, čo musí mať veriteľ (ten, kto má nárok na zaplatenie dlhu) k tomu, aby mohol na vymoženie svojej pohľadávky použiť exekútora.
Pred exekúciou musí existovať takzvaný exekučný titul, na základe ktorého sa má exekúcia vykonať. To znamená, že na výkon exekúcie nestačí len splatná faktúra alebo len samotné neuhradenie dlhu. Pre vysvetlenie uvádzam, že exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. V prípadoch peňažných dlhov takto najčastejšie musí exekúcii predchádzať konanie pred príslušným súdom.
Okrem vykonateľného súdneho rozhodnutia možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskej zápisnice, ktorá obsahuje predpísané zákonné náležitosti, a ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Takéto exekučne vykonateľné notárske zápisnice sú vlastným exekučným titulom a fakticky nahrádzajú inak potrebné rozhodnutie súdu.
Možné sú tiež exekúcie napríklad na podklade rozhodnutí orgánov Európskej únie, osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste, platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, a tiež iných vykonateľných rozhodnutí a schválených zmierov, ktorých výkon pripúšťa zákon.
Platí, že exekútor v zásade môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie. Obava pred exekúciou bez vyššie spomínaného exekučného titulu je preto nedôvodná.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 25. septembra. Meniny má Vladislav, Vladislava.
 • 24.09.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Niektoré samosprávy skrášľujú svoje najnavštevovanejšie ulice a pešie zóny kvetinovými inštaláciami zavesenými na verejnom osvetlení, iné sa venujú len tradičným…
 • 25.09.2022, 23:01
 • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 26. septembra. Tento deň je Európskym dňom jazykov a Svetovým dňom mlieka v školách. Meniny má Edita.
 • 25.09.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 27. septembra. Tento deň je Svetovým dňom cestovného ruchu a Dňom železničiarov. Meniny má Cyprián.
 • 26.09.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 27. septembra 2022
Meniny má Cyprián, zajtra Václav