Piešťanskí stavitelia : ANTON CUNINKA

  • História
  • 7. júla 2009, 08:02
  • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu. Ten pripomína Piešťancom ľudí, ktorí zmenili podobu mesta.

Rok 1968 sa chýlil ku koncu, keď sa po takmer štyridsaťročnom odstupe od uskutočnenia posledných veľkých medzivojnových hotelových objektov Excelsior a Eden, v tieni intervencie vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy do Československa, otváral na pravobrežnej strane Váhu v Piešťanoch nový hotel.
Vari za každých iných okolností by sa takejto udalosti venovala najvyššia pozornosť, ale dramatické dianie, osudovo sa dotýkajúce všetkých obyvateľov republiky, odvádzalo záujem informačných prostriedkov iným smerom. Novopostavený desaťpodlažný objekt s ubytovacou kapacitou 200 lôžok nebol v hotelovej hierarchii tej doby iba obyčajným hotelom. Jeho plný názov znel Interhotel Magnólia.
Staval sa podľa projektu vypracovaného v liptovskomikulášskom stredisku Lignoprojektu Bratislava kolektívom vedeným Antonom Cuninkom, rozšíreným o rad externých spolupracovníkov. Hoci v ťažisku pozornosti Lignoprojektu neboli hotely, ale budovy pre priemysel, Magnólia nebola jediným zariadením svojho druhu, ktorého projekty v tomto projektovom ústave vznikli.
Život Antona Cuninku sa vtesnal do necelých 71 rokov. Narodil sa 31. júla 1918 v Trnave, skonal 17. mája 1981 v Liptovskom Mikuláši. Keď sa v júli – auguste 1989 uskutočnila v Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši posmrtná výstava jeho uzavretého diela, mohlo sa verejnosti predostrieť „množstvo realizácií od najjednoduchšieho výtvarno-architektonického dotvorenia interiérov spoločenských miestností cez komplexné pojednanie interiérov priestorov závažného spoločenského dosahu až k náročným projektom celých stavieb so syntézou exteriérového a interiérového vyznenia, ktoré sú i budú ešte dlhú dobu prirodzenou súčasťou nášho života."
Komisár výstavy PhDr. Karol Ma-liňák v sprievodnom katalógu okrem iného o živote zosnulého autora napísal: „Prvé kontakty s architektonickou tvorbou získal… na Vyššej škole staviteľskej v Bratislave, pod vedením známych pedagógov, architektov a výtvarných umelcov (prof. Ing. arch. Kapalín, akad. sochár L. Majerský; dr. Ing. V. Chrobák a ďalší). Táto škola mala nepochybne dobrú úroveň prípravy (o čom, mimochodom, svedčí i to, že jej najlepší absolventi boli prijímaní na vysoké školy v Prahe – ČVUT, VŠUP – bez akýchkoľvek prijímacích skúšok). Anton Cuninka ju však absolvoval v roku 1940, keď okupácia a uzavretie vysokého školstva v Čechách znemožňovali v štúdiách pokračovať.
Po ukončení vojenskej služby nastúpil do stavebnej spoločnosti TVORBA (r. 1944), kde pracoval ako projektant a kde získal prvé praktické skúsenosti, najmä vo sfére bytovej a občianskej výstavby. Po oslobodení pracoval v rôznych stavebných firmách striedavo v Liptove i v Bratislave." V rokoch 1959 – 1970 pôsobil v Lignoprojekte a práve tam dostal príležitosť prejaviť celý rozsah schopností: „Jednou z jeho najväčších prác bolo projektovanie hotela Magnólia v Piešťanoch, kde vytvoril celý objekt i interiérové riešenie v spolupráci s Ing. arch. V. Kotasom a výtvarnými umelcami O. Dubayom, F. Gajdošom, St. Koreňom a K. Feňvešom, ktorí boli autori výtvarnej výzdoby spoločenských miestností.
Súbežne s realizáciou hotela Magnólia projektoval A. Cuninka hotel Laugarício v Trenčíne…" V katalógu výstavy je zaznamenaných vyše tridsať uskutočnených, najmä interiérových prác autora.
Samozrejme, projekt a realizácia piešťanského hotela Magnólia znamenali pre autora mnoho. Avšak Cuninkove väzby na Piešťany nepredstavoval iba hotel. Do Piešťan sa vydala a tu žije jeho dcéra a toto rodinné puto bolo už samo o sebe dostatočným dôvodom pre dôverný vzťah.

4 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 28. mája. Tento deň je Dňom Amnesty International, Medzinárodným dňom akcií pre zdravie žien. Meniny má Viliam.
  • 27.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 29. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom príslušníkov mierových misií OSN a Európskym dňom susedov. Meniny má…
  • 28.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 29. mája 2023
Meniny má Vilma, zajtra Ferdinand