Ako vypovedať poistenie vozidla

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 7. júla 2009, 07:48
  • Autor:Mgr. Martin Palkovič, advokát

Vlastníci motorových vozidiel alebo osoby zapísané ako ich držitelia v dokladoch vozidla sú zo zákona povinní mať uzatvorenú zmluvu o povinnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Mnohí z nich majú zároveň uzatvorenú aj zmluvu o havarijnom poistení. Tieto poistné zmluvy bývajú spravidla uzatvárané na dobu neurčitú s tým, že poistné býva dohodnuté ako bežné poistné, ktoré sa platí za dohodnuté obdobie (najčastejšie za jeden rok). Konkurenčný boj medzi jednotlivými poisťovňami pri týchto druhoch poistenia spôsobil, že výhodným sa stala relatívne častá zmena poisťovne.
Pre prípad, že sa osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila, rozhodne ukončiť takéto poistenie, Občiansky zákonník jej umožňuje poistenie vypovedať. Pre vypovedanie poistenia však stanovuje určité podmienky.
Pokiaľ ide o formu výpovede, vypovedanie poistenia treba urobiť písomne. Z hľadiska obsahu je vo výpovedi potrebné presne označiť predmetné poistenie, osobu, ktorá poistenie vypovedá, pričom výpoveď musí byť adresovaná poisťovni. Výpoveď je zároveň nevyhnutné podpísať.
Poistenie v dôsledku výpovede zaniká ku koncu poistného obdobia, teda ku koncu obdobia, za ktoré sa platí poistné. Dôležitou je pritom tá skutočnosť, že výpoveď musí byť daná aspoň šesť týždňov pred skončením poistného obdobia. Aby teda došlo k zániku poistenia v dôsledku výpovede, je potrebné najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia doručiť výpoveď poisťovni. Jednoznačne nepostačuje, keď v tejto lehote je výpoveď podaná na poštovú prepravu. Rozhodujúcim je totiž deň doručenia poisťovni.
Dôsledkom zmeškania šesťtýždňovej lehoty síce nie je neplatnosť výpovede, ale právne následky výpovede nastanú až ku koncu nasledujúceho poistného obdobia. To znamená spravidla až o rok s povinnosťou naďalej platiť poistné za ďalšie poistné obdobie.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 8. júna. Tento deň je Dňom najlepších priateľov a Medzinárodným dňom oceánov. Meniny má Medard.
  • 07.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 8. júna 2023
Meniny má Medard, zajtra Stanislava