Otvorenie bytu mestskou políciou

 • Piešťany / Spravodajstvo
 • 1. júla 2009, 07:49
 • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Potrebujete dostať zo svojho bytu neplatičov, alebo sa domnievate, že niekto váš byt neoprávnene užíva?

Tak k takýmto úkonom na otvorenie bytu mestskú políciu nevolajte. Príslušník mestskej polície síce má oprávnenie otvoriť byt, prípadne nebytový priestor, avšak len v zákonom presne vymedzených prípadoch. Otvorenie bytu mestskou políciou nesmie sledovať iný záujem než ochranu života alebo zdravia a majetku.
Oprávnenie otvoriť byt alebo nebytový priestor môže príslušník mestskej polície využiť len po splnení zákonom definovaných predpokladov – ak existuje dôvodná obava, že je ohrozený život, je vážne ohrozené zdravie osoby alebo hrozí závažná škoda na majetku či nebezpečenstvo z omeškania. Následne má právo vstúpiť dovnútra a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
Na otvorenie bytu a na vykonanie opatrení na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva je príslušník MsP povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby. Na vysvetlenie dodávam, že nezúčastnená osoba musí byť spôsobilá na právne úkony a nie sú pochybnosti o jej nezaujatosti vo vzťahu k prejednávanej veci alebo osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka. Povinnosť zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby nemá príslušník MsP len vtedy, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo bezprostredne hrozí závažná škoda na majetku. Po vykonaní opatrení v byte musí príslušník MsP bez zbytočného odkladu vyrozumieť užívateľa bytu a tiež zabezpečiť uzavretie bytu, ak to užívateľ nemôže vykonať.
Týmto príspevkom ukončujeme sériu článkov venovaných právam a povinnostiam mestskej polície. Ďalej sa budeme venovať občianskoprávnym problémom, pripravujeme tiež exkurz do právomocí takzvanej štátnej polície. Priebežne budeme zároveň reagovať na aktuálne právne problémy čitateľov Piešťanského týždňa.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 27. septembra. Tento deň je Svetovým dňom cestovného ruchu a Dňom železničiarov. Meniny má Cyprián.
 • 26.09.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 26. septembra. Tento deň je Európskym dňom jazykov a Svetovým dňom mlieka v školách. Meniny má Edita.
 • 25.09.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 25. septembra. Meniny má Vladislav, Vladislava.
 • 24.09.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Niektoré samosprávy skrášľujú svoje najnavštevovanejšie ulice a pešie zóny kvetinovými inštaláciami zavesenými na verejnom osvetlení, iné sa venujú len tradičným…
 • 25.09.2022, 23:01
 • Piešťany / Spravodajstvo
utorok, 27. septembra 2022
Meniny má Cyprián, zajtra Václav