Piešťanskí stavitelia: VIKTOR UHLIARIK

  • História
  • 30. júna 2009, 08:06
  • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu. Ten pripomína Piešťancom ľudí, ktorí zmenili podobu mesta.

Povojnová výstavba na Kúpeľnom ostrove je tesne spojená s menom architekta Viktora Uhliarika (* 17. novembra 1922 v Rajci – + 16. júna 2007 v Bratislave).
Organizátor, vybavený schopnosťami, ktoré mu dovoľovali adaptovať sa na premenlivé situácie, vedel z danej skutočnosti vyťažiť maximum. Vďaka týmto vlastnostiam – či už spoločnosť horela budovateľským nadšením, revoltovala alebo sa normalizovala – od roku 1966 až do roku 1990 bez otrasov riadil projektový ústav Zdravoprojekt Bratislava, v zložitej situácii bez úhony predsedal Zväzu slovenských architektov, nenútene prijímal oficiálne pocty vrátane titulov Zaslúžilý umelec a Laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda a popri všetkom vytrvalo participoval na projekcii. Výsledky tejto projektovej činnosti sa prejavili v Piešťanoch zvlášť výrazne v kúpeľnom komplexe Balnea-centrum.
Roku 1964 spolupracoval s Alexandrom Plačkom na projekte opakovane uplatnenom pri výstavbe Liečebného ústavu Palace a balneoterapie (1965 – 1968), v rokoch 1967 – 1970 navrhoval spolu s Jozefom Schusterom výstavbu Liečebných ústavov Grand a Splendid a nakoniec, od roku 1978 do roku 1979, s Christom Tursunovom pripravoval plány výstavby Liečebného ústavu Esplanade a dostavby balneoterapie. Balnea-centrum malo plánovanú kapacitu 1280 postelí a investičný zámer predpokladal vytvorenie podmienok pre poskytovanie kompletných ubytovacích, stravovacích, balneoterapeutických, fyzioterapeutických a ďalších žiaducich služieb náročnej kúpeľnej klientele. V rozmedzí rokov 1965 – 1980 sa všetky uvedené projekty zrealizovali. Kúpeľný komplex (dobudovaný roku 1981 objektom Spoločenského centra, ktorého autorom je Ing. arch. Jozef Schuster) je ukážkou súboru neofunkcionalistických objektov, ktorých výraz odráža individualizovaný architektonický rukopis všetkých napospol svojbytných (spolu)autorov. Väčšinu z objektov Balnea-centra uskutočňovala – skutočnosť v časoch direktívneho riadenia znárodneného stavebníctva nevídaná – zahraničná stavebná firma. Tá v nemalej miere uplatňovala dovážané exkluzívne materiály a výrobky, čo je na výsledku vidieť.
Architekt Uhliarik sa od roku 1950, hneď po získaní diplomu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, začal špecializovať na problematiku navrhovania zdravotníckych a kúpeľných stavieb. V rade architektov, s ktorými v rôznych situáciách autorsky spolupracoval, sa nachádzali, okrem už spomenutých, najmä G. Paul, J. Bóna, M. Hladký, V. Fašang, J. Vítek, A. Hollý, M. Šavlík. Niektorí z nich sa aj nezávisle na ňom zapísali do zoznamu budovateľov Piešťan vlastnými, samostatne vytvorenými architektonickými alebo urbanistickými návrhmi.
Realizácia komplexu Balnea-centra bola zaiste prinajmenej jednou z najvýznamnejších budovateľských akcií v celej histórii Piešťan (možno aj rovno najvýznamnejšou) a akýkoľvek podiel na jej úspechu zostáva záslužný. Avšak Ing. arch. Viktor Uhliarik z titulu dlhoročného riaditeľa Zdravoprojektu, do ktorého patril i piešťanský ateliér 04, má tiež neprehliadnuteľný osobný podiel zásluh na úspechoch tohto nesporne významného miestneho architektonického pracoviska, a aj podiel zodpovednosti za jeho prípadné prehry. Nemalou mierou rozhodoval o postavení, ktoré ateliér 04 v Piešťanoch (ale nielen v nich) zastával.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 1. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom detí a Dňom za správne rozhodnutie. Vo Vrbovom sa v…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Služby mesta Piešťany (SMP) od 29. mája opravujú vozovky miestnych komunikácií. Opravy budú prebiehať vždy striedavo na oboch stranách vozovky,…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 2. júna 2023
Meniny má Oxana, Xénia, zajtra Karolína