Piešťanskí stavitelia: MILAN BODICKÝ

  • História
  • 16. júna 2009, 09:14
  • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu. Ten pripomína Piešťancom ľudí, ktorí zmenili podobu mesta.

Sotva smie ktosi súdiť, či to bola zásluha alebo prehrešok, ale s realizáciou Bodického návrhov vtiahla do Piešťan panelová výstavba. Je spravodlivé dodať, že väčšina verejnosti ju prijímala kladne, s nádejou, očakávaniami, porozumením.
Prvý súbor panelových budov sa staval v priestore Vážskej ulice a priľahlom úseku Krajinskej cesty – pôvodne sa, napodiv, nazýval Sídlisko Floreát a v roku 1964 (niektoré pramene vymedzujú jeho výstavbu rokmi 1960 – 1965) všetkých sedem obytných budov už stálo.
Štyri z nich boli, dovtedy v Piešťanoch nevídané, vežové solitéry. V takomto druhu výstavby sa v tom čase do prízemí obytných domov neumiestňovali predajne, preto sa v rámci takzvanej okrskovej občianskej vybavenosti v roku 1966 ešte vybudoval samostatný atypický a nepanelový objekt obchodov a služieb, podľa tvaru pomenovaný Kruhovka, ktorého autorom, rovnako ako autorom urbanistického riešenia celého obytného okrsku, bol architekt Milan Bodický (13. marca 1926 – 23. júna 1992).
V rokoch 1964 – 1967 v priestore ohraničenom železničnou traťou Bratislava – Žilina, Staničnou ulicou, potokom Dubová a Mojmírovou ulicou vznikol veľký obytný súbor Pri stanici, plánovaný pre 5800 obyvateľov (1450 bytov). Urbanistického riešenia, ktoré obsiahlo ešte aj plochu na severnej strane Mojmírovej ulice, kde bol vysunutý areál všeobecno vzdelávacej a učňovskej školy, sa autorsky zhostil opäť Ing. arch. M. Bodický. Obrázok pôvodnej makety presviedča, že realizácia sa príliš neodchýlila od autorovho zámeru.
Medzi Bodického prácami sa nachádza aj nezužitkovaný súťažný návrh na centrum Piešťan, avšak jeho vplyv na rozvoj kúpeľného mesta mal aj inú, ako vlastnými návrhmi vyjadrenú podobu. Po vytvorení Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu vo funkcii riaditeľa odboru štátnej expertízy metodicky usmerňoval riadenie investičnej výstavby na celom Slovensku, teda i v Piešťanoch. V rozsahu svojej právomoci bdelo a vytrvalo dozeral na dodržiavanie aktuálne platného smerného územného plánu.
Ing. arch. Milan Bodický patril k tej časti slovenskej architektonickej pospolitosti, ktorá po druhej svetovej vojne absolvovala štúdium architektúry na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Jeho profesionálna dráha začínala pre onú dobu príznačným spôsobom.
Po skončení štúdií roku 1950 nastúpil do bratislavského Stavoprojektu, kde spracovával najmä rôzne územnoplánovacie dokumenty, predovšetkým pre sídelné útvary na západnom Slovensku od Trnavy až po Považskú Bystricu. Druhá časť jeho kariéry bola kariérou úradníka vo významnom postavení. Obe etapy sa prejavili i v Piešťanoch.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 28. mája. Tento deň je Dňom Amnesty International, Medzinárodným dňom akcií pre zdravie žien. Meniny má Viliam.
  • 27.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 29. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom príslušníkov mierových misií OSN a Európskym dňom susedov. Meniny má…
  • 28.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 29. mája 2023
Meniny má Vilma, zajtra Ferdinand