Problémy na dovolenke

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 8. júna 2009, 09:47
  • Autor:Mgr. Martin Palkovič

Napriek chladnému počasiu posledných dní sa blíži čas letných prázdnin a dovolenkových pobytov, či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Mnohí si dovolenky zabezpečujú prostredníctvom cestovných kancelárií, obstarávajúcich vopred ponúkané kombinácie služieb cestovného ruchu (zájazdy).

Nie vždy sú však tieto služby poskytnuté tak, ako bolo cestovnou kanceláriou prisľúbené. Je preto dôležité poznať svoje práva, ako aj to, ako správne tieto práva uplatniť.
Na začiatok je potrebné uviesť, že cestovná kancelária zodpovedá svojmu klientovi za plnenie dohodnutých služieb, za ich včasnosť a kvalitu, bez ohľadu na to, či tieto služby poskytuje sama alebo prostredníctvom dodávateľov. V prípade, ak poskytované služby nezodpovedajú dohode s cestovnou kanceláriou, klient má právo na odstránenie týchto chýb (napríklad na iné zodpovedajúce ubytovanie). Chybne poskytnuté služby je potrebné bezodkladne reklamovať u delegáta a spolu s ním urobiť písomný záznam o reklamácii.
Ak nedôjde k náprave alebo sa uskutoční oneskorene, teda klientovi istý čas vôbec nie sú poskytované dohodnuté služby alebo sú poskytované v nižšej kvalite, má právo na primeranú zľavu z ceny zájazdu. Toto právo na zľavu je potrebné písomne uplatniť v cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu.
Ak si klient objednal zájazd prostredníctvom cestovnej agentúry alebo prostredníctvom inej cestovnej kancelárie, ktorá zájazd len sprostredkovala, môže uplatniť svoje práva aj v cestovnej agentúre alebo sprostredkujúcej cestovnej kancelárii. Zmeškanie trojmesačnej lehoty má za následok zánik práva na zľavu z ceny zájazdu. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe klient predloží písomný záznam, ktorý bol spísaný pri reklamácii u delegáta počas zájazdu.
V prípade, ak cestovná kancelária je schopná počas zájazdu poskytnúť len služby nižšej kvality a klient takéto služby neprijme, má právo od zmluvy odstúpiť, čím sa zmluva s cestovou kanceláriou ruší. Následne, ak súčasťou zájazdu je doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúť klientovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým klient súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 5. marca 2024
Meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava