Ochorení srdca a ciev pribúda, pomôže aj zmena návykov

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 8. júna 2009, 10:27
  • Autor:MUDr. Eva Jurgová, PhD

Ochorenia srdca a ciev patria k najčastejšie sa vyskytujúcim chorobám v dospelej populácii. Pre svoj závažný klinický priebeh a nebezpečné následky znamenajú nielen významný zdravotný, ale aj sociálno-ekonomický problém.

Možno aj alarmujúce štatistiky, ktoré tu uvádzam, pomôžu verejnosti uvedomiť si, že tieto problémy by sme nemali podceňovať. Len na Slovensku zomrelo v roku 2007 na choroby srdca a ciev 29 289 ľudí, to je 55 percent zo všetkých úmrtí v tom roku. Nemožno sa preto čudovať, že skupina slovenských medicínskych odborníkov, a to kardiológov, praktických lekárov, internistov, diabetológov aj odborníkov na poruchy tukového metabolizmu sa dôsledne venovala vypracovaniu celonárodného programu, zameraného na zníženie výskytu týchto ochorení.
Odborníci vychádzali zo skutočnosti, že vznik týchto ochorení je do značnej miery ovplyvnený vonkajšími rizikovými faktormi, medzi ktoré patria predovšetkým zvýšená hladina cholesterolu, (u osôb vo veku nad 65 rokov bola u zistená až u 54 % osôb), zvýšené hodnoty krvného tlaku (zistené u 45 % dospelých osôb v rámci celej populácie), cukrovka, nadmerná hmotnosť (trpí tým až 62 % populácie), fajčenie (na Slovensku zaznamenávame vzostup fajčenia najmä v mladších vekových skupinách), nedostatok telesnej aktivity (žiadnu alebo takmer žiadnu telesnú aktivitu uviedlo 37 % mužov a 50 % žien), nesprávne stravovacie návyky (nadmerný konzum mastných, sladkých a údených jedál, ako aj sladených nápojov, popri nedostatku zeleniny a ovocia).
Výskyt rizikových faktorov významne súvisí tiež s vekom a pohlavím jedinca. I keď riziko a počet srdcovo-cievnych ochorení stúpa s vekom, dokázala sa rizikovosť aj u detskej populácie. Až 20 percent detí na Slovensku vo veku od 11 do 17 rokov má zvýšený cholesterol, 21,5 percenta detí trpí nadmernou hmotnosťou. Muži sú k týmto ochoreniam všeobecne náchylnejší než ženy, ktoré sú do určitého obdobia veku chránené ženskými hormónmi. Odborníci preto prijali záver, že cestou eliminácie rizikových faktorov a včasnej diagnostiky sa dosiahne aj zníženie počtu ľudí, ktorých môžu postihnúť závažnejšie ochorenia srdca a ciev.
Konkrétne formy programu prevencie obsahujú intenzívnu, efektívnu a dlhodobú výchovu obyvateľstva s cieľom zvýšiť ochotu občanov starať sa o svoje zdravie. Ďalšou formou prevencie je zlepšenie motivácie lekárov, s cieľom zvýšiť starostlivosť o vysoko rizikových pacientov, trpiacich vysokým krvným tlakom, cukrovkou, vysokými hodnotami cholesterolu a tiež o obéznych ľudí.
V rámci celoštátneho programu prevencie sa počíta s podporou štátu a zdravotných poisťovní, a to predovšetkým v oblasti celospoločenskej prevencie. Program sa zaviazal zabezpečiť každoročne do roku 2011 minimálne jednu celoslovenskú vzdelávaciu kampaň v médiách s cieľom zlepšiť chápanie závažnosti rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ako aj možností ich postupného odstraňovania.
Ako lekárka odporúčam začať zamyslením sa nad stravovacími návykmi, pohybovými aktivitami, možnosťou prestať s fajčením. Je samozrejmé, že kto chce tomuto problému čeliť, mal by navštíviť predovšetkým svojho praktického lekára, konzultovať s ním svoj krvný tlak, tiež hladinu cholesterolu a hladinu cukru v krvi. Mal by sa takisto pokúsiť odstrániť zo svojho života všetky rizikové faktory a spolu s lekárom sledovať svoj celkový zdravotný stav. Významnú rolu v prevencii srdcovo-cievnych ochorení potom zohráva vôľa človeka zmeniť negatívne návyky a zotrvať v zdravom spôsobe života.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2024, 00:02
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 27. mája 2024
Meniny má Iveta, zajtra Viliam