Piešťanskí stavitelia: Ján Svetlík

  • História
  • 26. mája 2009, 14:26
  • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

Hmotová skladba Alexander centra na Winterovej ulici vznikla nie dlho po skončení druhej svetovej vojny, ale kým sa v roku 1993 stala tým, čím je, nemala desaťročia ani toto meno, ani atraktívnu obchodnú funkciu a primeranú obľubu.
Centrum primknuté k pešej zóne je hmatateľnou ukážkou šťastnej revitalizácie staršej priestorovej štruktúry skupiny garáží, uskutočnenej bez deformácie pôvodných hmôt, s uvážlivým prístupom k tvarom, rozmerom a rozmiestneniu fasádnych otvorov.
Vojny sa prejavujú skôr búraním hodnôt ako ich vytváraním a doba potrebná na spamätanie sa z pohromy nebýva krátka. Piešťany síce boli drastického ničenia v druhej svetovej vojne takmer ušetrené, ale stavebný útlm sa im nevyhol a ani v povojnových rokoch nebolo v nich mnoho budovateľského nadšenia.

V len pomaly ožívajúcom súkromnom podnikaní bola pre architektov akákoľvek objednávka vítaná a ochotne plnená. Aj architekt Ján Svetlík vďačne a bez otáľania navrhol pre vzácneho piešťanského klienta skupinu radových garáží, ktorá síce mala v názve slovo Grand, ale považovať ju za za veľkú akciu by bolo dosť nadsadené.
Zoradenie boxov okolo centrálneho dvora rátalo aj s poskytovaním základného servisu a dovoľovalo umiestnenie dispečingu taxislužby. Investíciu sa podarilo kvalitne uskutočniť v takom termíne, že lavína znárodňovania spustená roku 1948 dosiahla dielo už dokončené a plne spôsobilé užívania (je zaujímavé, že práve túto podrobnosť pripomenuli nezávisle na sebe hneď dvaja vierohodní pamätníci: Ing. L. Nemeš a JUDr. J. Šubrt).

Po štyridsiatich rokoch, keď november 1989 otvoril dvere reštitúciám, staronový zákonitý majiteľ nehnuteľnosti rozumne uvážil vyhliadky fungovania garáží v nových podmienkach a lukratívnu polohu pozemku blízko liečebného domu Excelsior (Jalta) zúročil šetrnou prestavbou garážovej skupiny na prívetivé, pre zákazníkov dostupné obchodné Alexander centrum.
Solídna povojnová stavba ponúkla plnohodnotnú bázu pre úpravu na novú funkciu, pričom všetko nasvedčuje, že premyslená zmena obsahovej náplne citeľne a užitočne predĺžila perspektívu jej existencie. Takýto vývoj situácie by asi tvorca pôvodného návrhu iba sotva mohol predvídať, avšak bezpochyby by ho prijal bez výhrad, ba hádam i rovno privítal.
Prof. Dr. Ing. arch. Ján Svetlík (1. februára 1912 Hybe – 8. decembra 1997 Bratislava), autor verejnosti dostatočne známeho pietneho areálu – monumentálneho pomníka a pohrebiska červenoarmejcov – bratislavského Slavína, prvý Slovák, ktorý sa v hodnosti vysokoškolského profesora venoval prednostne urbanizmu, mal k Piešťanom nepopierateľne blízky vzťah.
Nielen vzťah častého a hýčkaného návštevníka, ktorý dokonca v ktorejsi štedrej a vtipnej silvestrovskej tombole vyhral v Thermii živé prasiatko, a potom si s ním v sviatočnom obleku nevedel rady, ale – a projekt garáží to potvrdzuje – aj vzťah činného architekta k priestoru, ktorý ponúkol možnosť pre tvorbu.
Neprezentoval sa tu nijakým monumentom, avšak zdanlivo nenáročným projektom ukázal, že i drobná utilitárna úloha môže byť architektonicky príťažlivo zúročená.

Názor na formovanie a umiestňovanie garáží, rovnako ako na ekonomickú hodnotu pozemkov v centre mesta sa, pochopiteľne, postupne menil a nemohol sa nedotknúť ani Svetlíkovho neveľkého piešťanského diela. Z Winterovej ulice, do ktorej garáže ústili, vznikla v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia pešia zóna a sprístupňovať garáže cez pešiu zónu nemohlo byť žiaduce. Museli ustúpiť.
Napokon, v desaťročiach po druhej svetovej vojne zmizlo z piešťanského centra nejedno zariadenie, ktoré vzniklo v pionierskych dobách automobilizmu, a časom začalo byť rušivé (napríklad benzínové čerpadlá pri Kúpeľnej dvorane či v susedstve evanjelického kostola).

Je iróniou vývoja, že motoristický revanš nenechal na seba dlho čakať a množiace sa autá postupne nanovo dravo obsadzujú nielen plochy určené pre tzv. statickú dopravu, ale i chodníky, trávniky, detské ihriská… Akokoľvek, práve profesor Svetlík na poste vysokoškolského učiteľa urbanizmu vynakladal nemálo námahy, aby vysvetlil mladšej generácii význam segregácie jednotlivých druhov dopravy.
Ján Svetlík (profesor od roku 1960) s F. Wimmerom, M. Kopřivom a E. Bellušom vytvára pomyselný štvorlístok architektov – vysokoškolských profesorov, ktorí v Piešťanoch našli a zaplnili, každý v daných podmienkach svojím spôsobom, priestor pre vlastnú architektonickú či urbanistickú tvorbu.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 22. apríla. Tento deň je Dňom zeme a Svetovým dňom modlitieb za kňažské a rehoľné povolania. Meniny…
  • 22.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 23. apríla. Tento deň je Svetovým dňom kníh a autorských práv. Meniny má Vojtech.
  • 23.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 23. apríla 2024
Meniny má Vojtech, zajtra Juraj