Zastupiteľstvo pod ostrozrakom médií

  • Spravodajstvo
  • 19. mája 2009, 20:09
  • Autor:V.Dusíková

VRBOVÉ – Na poslednom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo Vrbovom bolo vo štvrtok 7. mája horúco. Sledovali ho nielen regionálne, ale aj celoštátne médiá i polícia.

Incident si zopakovali ešte raz


Kým J. Prievozník ležal v piešťanskej nemocnici s diagnózou otras mozgu, J. Jánoška sľúbil, že nič podobné už viac nevykoná a za svoj čin sa ospravedlnil. Mandátu poslanca sa však nevzdal, hoci ho na to jeho kolega Anton Kramárik vyzval. Manželka viceprimátora ale požiadala o rekonštrukciu celého incidentu.
Aj keď Ivan Borovský pripomenul, že tieto záležitosti má riešiť príslušný vyšetrovateľ, poslanci jej napokon vyhoveli. Svedkovia potom potvrdili Prievozníkovu verziu. Jánoška síce vysvetľoval priebeh bitky aj s názornou ukážkou, ale napokon zdvihol ruky a s gestom vzdávam sa a slovami „prenechám to príslušnému orgánu" ustúpil.
Hoci sľúbil, že na zastupiteľstve sa bude správať umiernene, v bodoch, kde zastupoval občanov Vrbového, postupoval nekompromisne a reagoval razantne.

Primátor zvolá verejné zasadnutie


Najhorúcejšia diskusia sa týkala správy spoločnosti Dalkia o vykurovacej sezóne 2008/2009 i pláne opráv a rekonštrukcie kotolní. Zástupcovia spoločnosti totiž naznačili, že mnohé technológie, ktoré prevzali po Vetese sú v zlom stave a bude ich treba opraviť.
V konečnom dôsledku sa to opäť premietne do ceny tepla, ktorá je už aj tak dosť vysoká. Spôsobila ju najmä nestálosť ceny zemného plynu. Z pôvodnej 671,20 Sk (22,28 eur) v januári 2008 sa na konci roka po piatich úpravách vyšplhala až na 889,50 Sk (29,53 eur). Spoločnosť pritom eviduje neuhradené faktúry za mestskú spoločnosť VETES vo výške 95 322,71 eur (2 871 692 Sk) a je najväčším 36-percentným veriteľom v konkurze.
Poslanci chceli vedieť, akým spôsobom Dalkia rozhoduje o opravách a investíciách do technológií a kto posudzuje jej zámery. Aj hospodárenie a zámery Dalkie sa im zrejme videli málo transparentné. Pretože občania Vrbového stále nevedia, či im budú vyplatené preplatky z roku 2007, Jánoška navrhol primátorovi mesta, aby sa správca konkurznej podstaty Vetesu Stanislav Volár vyjadril k nastoleným problémom na júnovom verejnom zhromaždení s občanmi. Primátor mu prisľúbil, že len čo bude vyúčtovanie k dispozícii, spomínané zhromaždenie zvolá.

Vysoká bytovka zatiaľ nebude


Poslanci mesta Vrbové dostali odpoveď od tvorkyne územného plánu architektky Evy Krupovej o tom, či na parcelách pod synagógou môže stavebný úrad vo Vrbovom povoliť polyfunkčnú stavbu. Krupová podotkla, že to nie je striktne v rozpore so záväznou časťou ÚPN obce, no na tieto účely sú vyčlenené plochy s označením Bytová výstavba viacpodlažná – polyfunkčné domy.
Vzhľadom k tomu, že časť plánovanej bytovky s prístupovou komunikáciou a parkovacími miestami zasahuje do plôch, ktoré sú určené pre inú funkciu, muselo by dôjsť k zmene územného plánu. Primátor mesta dostal do rúk tri petície občanov Vrbového, ktorí s navrhovanou stavbou nesúhlasia.
Celú záležitosť zatiaľ poslanci neuzavreli. Počkajú na vypracovanú štúdiu novostavby a potom sa rozhodnú. Padol aj návrh ponúknuť majiteľovi pozemku, ktorým je piešťanská spoločnosť Nana, inú parcelu, vhodnejšiu na stavbu polyfunkčného domu.

Hnedá voda na Hrabinskej?


Poslanec Silvester Boškovič upozornil na zlú kvalitu úžitkovej vody v nájomnej bytovke na Hrabinskej ulici. Vraj im tam tečie z kohútika hnedá tekutina. Požiadal zodpovedných kontrolu a následné odstránenie chyby. Poslanci schválili zverejnenie zvukových záznamov zo zasadnutí MsZ vo Vrbovom na internetovej stránke.
Tiež odklepli dotácie trom organizáciám. Na opravu zborového domu, ktorý treba zabezpečiť proti vlhkosti a plesni, dostanú evanjelici 3320 eur, nohejbalistom pribudne na účet 498 eur a organizácia Šport Vrbové získa dotáciu vo výške 990 eur. O ostatných návrhoch budú poslanci rokovať neskôr.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 23. apríla. Tento deň je Svetovým dňom kníh a autorských práv. Meniny má Vojtech.
  • 23.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 22. apríla. Tento deň je Dňom zeme a Svetovým dňom modlitieb za kňažské a rehoľné povolania. Meniny…
  • 22.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 23. apríla 2024
Meniny má Vojtech, zajtra Juraj