Originály „majetkových priznaní“ ukázať nechcú

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 19. mája 2009, 09:35
  • Autor:Michal Petruška

Nie osem dní, ako stanovuje infozákon, ale ani mesiac nestačil komisii mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu, aby vyhovela našej žiadosti o sprístupnenie „majetkových priznaní“ primátora a poslancov mesta. Piešťanský týždeň sa už 3. apríla obrátil na predsedu spomínanej komisie a zároveň viceprimátora mesta Timoteja Mištinu so žiadosťou o sprístupnenie formulárov, v ktorých poslanci a primátor oznamujú funkcie, ktoré zastávajú, a priznávajú aktuálne majetkové pomery

Piešťanský týždeň sa totiž chcel presvedčiť, s akou serióznosťou a poctivosťou naši poslanci pristúpili k tejto povinnosti, ktorú im stanovuje ústavný zákon o ochrane verejného záujmu.

Nejasnosti pri výklade zákona


Naša žiadosť členov komisie zjavne zaskočila. „Na také závažné rozhodnutie je potrebné, aby sa na zasadnutí komisie zúčastnili zástupcovia všetkých politických strán, teda všetci členovia komisie," znela prvá odpoveď Timoteja Mištinu na našu žiadosť, zdôvodnená tým, že poslanci majú „určité nejasnosti pri výklade ústavného zákona". Predseda komisie nás zároveň uistil, že komisia sa v kompletnom zložení stretne 28. apríla a pred týmto termínom mali jej členovia absolvovať aj školenie zamerané práve na túto problematiku. Školenie sa však nekonalo a 30. apríla nás T. Miština informoval, že komisia sa rozhodla sprístupniť nám požadované informácie „formou výpisu" z odovzdaných oznámení. Tie mala pripraviť v spolupráci s poslancami.

Šanca na reparát?


Na otázku Piešťanského týždňa, čo si treba predstaviť pod pojmom „výpis z odovzdaných oznámení", nám Timotej Miština vysvetlil naozaj zaujímavý spôsob vyhovenia našej žiadosti: „Formuláre s oznámenými funkciami a majetkovými pomermi sme dali poslancom ešte raz vypracovať s tým, že sú určené pre vás, môžu teda vynechať informácie, ktoré zákon dovoľuje zatajiť z dôvodu ochrany osobných údajov."
Na námietku, že takto sa predsa zmaril náš pôvodný zámer skontrolovať, či piešťanskí poslanci a primátor vyplnili „majetkové priznania" naozaj poctivo a vyčerpávajúco, a nie len formálne, sme dostali odpoveď, že s nápadom „výpisov z oznámení" prišla členka komisie a poslankyňa Eva Kolláriková (Smer-SD).
„Ja som preferoval možnosť vyhotovenia fotokópií odovzdaných originálov a následné vybielenie informácií, ktorých zverejnenie zákon nedovoľuje," povedal nám ospravedlňujúco predseda komisie T. Miština. Eva Kolláriková však tvrdí, že rovnakým spôsobom, aký zvolila komisia, postupujú aj poslanci Národnej rady SR a poslanci samosprávnych krajov.
„Názor pôvodné tlačivo zabieliť sme po právnej stránke vyhodnotili ako nesprávny, pretože to berieme ako pozmeňovanie určitého tlačiva. Aj zabielenie nezverejniteľných údajov na fotokópii by bolo problémové. Myslím si, že keď to tak robí národná rada a vyššie územné celky, tak aj my sme splnili svoju povinnosť," osvetlila nám poslankyňa Kolláriková.
Korunu všetkému nasadil poslanec a člen komisie Ján Šmída (Strana zelených), ktorý zrejme ako jeho kolegovia nechápe význam komisie, ktorej je členom. „Zo zákona ani nemáme právo otvárať tie obálky, sú zapečatené a odložené," povedal Piešťanskému týždňu. Ako má potom komisia uchrániť verejný záujem a ustrážiť, aby poslanci neboli v konflikte záujmov, je teda naozaj záhadou. Našťastie, všetko je zrejme inak.

Je to hlúposť a nezákonné


Pracovníčka kancelárie Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií nám však povedala, že „majetkové priznania" ústavných funkcionárov zverejňujú na internete inak, ako sa nazdávajú piešťanskí poslanci.
Odovzdané oznámenia postupne skenujú a špeciálnym softvérom z nich následne vymažú, teda „vybielia" údaje, ktoré sú nezverejniteľné. O tom, že piešťanskí poslanci vymysleli alebo sa stotožnili s niečím skutočne „originálnym", svedčia aj slová Zuzany Wienk z Aliancie fair-play, ktorá sa problematike ochrany verejného záujmu venuje.
„Zvolený spôsob je naozaj hlúposťou. Je to nezákonné, pretože členovia komisie dokonca vytvorili novú informáciu, namiesto toho, aby sprístupnili tú, o ktorú ste mali záujem," zhodnotila kompetentnosť piešťanských radných Z. Wienk.
Na argument poslanca Šmídu, že odovzdané obálky nemôžu ani otvoriť, Zuzana Wienk s úsmevom hovorí, že poslanci nemajú len povinnosť skontrolovať úplnosť odovzdaných údajov, ale v prípade, že nadobudnú podozrenie z konfliktu záujmov alebo neodôvodneného zbohatnutia poslanca, musia dokonca podať podnet na jeho preverenie.
Keďže však ani tlmočenie tohto názoru členmi komisie „neotriaslo", obrátili sme sa na prokuratúru, aby tá preskúmala ich postup a prípadne proti nemu vydala protest.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 29. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom príslušníkov mierových misií OSN a Európskym dňom susedov. Meniny má…
  • 28.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 28. mája. Tento deň je Dňom Amnesty International, Medzinárodným dňom akcií pre zdravie žien. Meniny má Viliam.
  • 27.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 29. mája 2023
Meniny má Vilma, zajtra Ferdinand