O „papučiach“ mestskej polície

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 10. mája 2009, 11:06
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Zaujíma vás, za akých okolností môže mestská polícia zabrániť v odjazde motorovým vozidlom nasadením tzv. papuče?
Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, takzvanú papuču, je príslušník mestskej polície oprávnený použiť len v prípade, ak motorové vozidlo stojí na mieste, na ktorom je to zakázané dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, a ak porušenie zákazu nie je možné z viny priestupcu bezodkladne prejednať.

Uvedené znamená, že príslušník mestskej polície nie je oprávnený použiť „papuču" kedykoľvek, ale len v prípade zakázaného parkovania vozidlom na dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami zakázanom mieste. Nemôže tiež založiť „papuču" vtedy, ak vodič vozidla je na mieste prítomný.
Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla takto nemôže byť použitý napríklad pre nezaplatenia poplatku vyberaného za parkovanie v určitých mestských zónach, ak zároveň vodič neporušil zákaz parkovania označený dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami.
Priamo na „papuči" na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť zreteľne označený názov útvaru mestskej polície a musí byť na nej uvedený spôsob vyrozumenia útvaru mestskej polície alebo príslušníka mestskej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok z vozidla odstrániť.
Kedy nemusíte príslušníkovi mestskej polície preukázať svoju totožnosti? Kam môže a kam, naopak, nesmie pri výkone svojej pôsobnosti zájsť mestská polícia? To, a ďalšie práva a povinnosti občana vo vzťahu k polícii sa dozviete pri čítaní tejto už pravidelnej rubriky Piešťanského týždňa. Dozviete sa tiež presne, ktoré viaceré možnosti na použitie „papuče" dáva zákon príslušníkom štátnej polície.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 8. júna. Tento deň je Dňom najlepších priateľov a Medzinárodným dňom oceánov. Meniny má Medard.
  • 07.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 8. júna 2023
Meniny má Medard, zajtra Stanislava