Vzácna flóra okolo nás: Sokolovce – Námolie

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 5. mája 2009, 20:02
  • Autor:František Bača

Jedna z najvzácnejších botanických mikrolokalit v našom regióne sa nachádza južne od Sokoloviec. Je vzdialená asi 2,5 km od centra obce. Prídeme tam okolo cintorína poľnou cestou, cez záhradkársku osadu. Cesta sa končí pri lese.

Teplomilná dubina s priľahlou stráňou opustených polí je útočiskom vzácnych, dnes už výrazne zdecimovaných druhov rastlín.
Teplomilná dubina hoci dosť intenzívne zarastá krovím je v podraste bohatá na viaceré druhy orchideí. Sporadicky sa tu za vhodných podmienok vlahových i teplotných vyskytuje, ako na jednej z piatich lokalít na Slovensku, nedávno popísaná najbizarnejšia orchidea pochádzajúca z oblasti Krymu – jazyčkovec východný.
Je to rastlina vysoká do jedného metra. Asi 30 cm dlhý strapec nesie fialové kvety s 5 cm dlhým pyskom. Kvitne začiatkom júla.
Z ďalších orchideí je tu bohatý výskyt statného vstavača purpurového a vstavača vojenského. Tieto dva druhy vytvárajú vzácnym krížením ustálený nový druh – vstavač hybridný. Veľmi vzácna je tu ďalšia orchidea – tmavofialová modruška pošvatá.
Rastlina je bez chlorofilu. Parazituje na koreňoch iných rastlín. Bielymi kvetmi podobnými letiacemu vtákovi sa honosí vtáčia prilba biela. Bez chlorofilu je aj hnedá orchidea – hniezdovka hlistová.
Opustené piesčito-hlinité úhory rovnako zarastajú krovím a vysokými trávami ako je všadeprítomný smlz. Časom tu zrejme zanikne pôvodný biotop, keď sa ešte polia obrábali klasickým spôsobom. Dnes tu ešte máme torzo pôvodnej skladby rastlín.
Z nich štyri druhy sú zaradené do Červenej knihy vzácnych, chránených a ohrozených druhov rastlín. Sú to rezeda veľkokališná, hlaváčik plamenný, ľaničnik Dollinerov a prerastlík príbuzný. Je to úžasné na takú malú plochu.
Okrem toho tu rastú také vzácne druhy, ako je hlaváčik letný, zbehovec úzkolistý, ježec lopušikový, mliečnik vrbolistý, vrabcovník obyčajný, sezel sivý, zanoväť zelenkastá, medunica medovkolistá, drchnička roľná i belasá, ruman roľný či viaceré druhy jastrabníkov. Na lokalitu sa viažu viaceré druhy motýľov, kobyliek a teplomilného hmyzu. Často tu vidieť jaštericu zelenú.
Lokalita nie je v zozname chránených území. Akékoľvek zásahy do tohto územia treba hlásiť orgánom štátnej ochrany prírody. Tu apelujem najmä na vedenie obce a širokú verejnosť, aby sme takéto cenné dedičstvo našich predkov vedeli odovzdať aj budúcim generáciám.
Vieme všetci, akým smerom sa naša spoločnosť uberá. Zisk je mierou aktivít ľudskej činnosti aj na úkor prírody. Ak už nevieme zabrániť klimatickým zmenám, ktoré spôsobuje ľudstvo, treba zabrániť aspoň devastácii priestoru, na ktorý vplyv máme.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 5. júna. Tento deň je Svetovým dňom životného prostredia. Meniny má Laura.
  • 04.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 4. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom nevinných detských obetí agresie. Meniny má Lenka.
  • 03.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
V Materskej škole na Detvianskej ulici v Piešťanoch sa opäť konala dopravná súťaž s názvom Predškoláčik - dopraváčik. Siedmeho ročníka…
  • 04.06.2023, 22:23
  • Školy / Piešťany
streda, 7. júna 2023
Meniny má Róbert, zajtra Medard