Vzácna flóra okolo nás: Chránená študijná plocha Sĺňava

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 5. mája 2009, 20:11
  • Autor:František Bača

Umelo vytvorená vodná plocha pred približne 50 rokmi nebola významným prírodovedeckým objektom z pohľadu flóry a fauny. Tak to bolo aj pri iných vodných nádržiach, napríklad na Šírave alebo na Oravskej priehrade. Bolo a je zaujímavé pozorovať, ako sa desaťročiami brehové partie a vodná plocha Sĺňavy „zabývali“ vďaka priaznivým podmienkam pre biodiverzitu rastlinných i živočíšnych druhov.

Táto druhová biodiverzita je nevšedná najmä na Sĺňave vďaka klimatickým zmenám, t.j. otepľovaniu, zvýšenému slnečnému svitu a vhodným pôdnym pomerom.
Brehové porasty nie sú také zraniteľné ako vodné rastlinstvo. Na vode zaznamenávame nepriaznivé trendy, ktoré v minulosti nebolo vídať. Je to hlavne vývoj rias a inváznych druhov, ktoré boli u nás donedávna zriedkavosťou.
Ide hlavne o severoamerický vodomor Nuttalov, ktorý nahradil vodomor kanadský, rastúci napríklad v potoku Dubová. S vodomorom je ťažko zápasiť, vytvárajú sa potom laluhy, ktoré degenerujú prostredie hnilobnými procesmi. Menej agresívny je rožkatec ponorený, stolistok praslenatý i klasnatý, ktorý je potravou rýb.
Vzácnejšie červenavce (červenavec prerastenolistý, kučeravý a hrebenatý) sú už viac-menej ozdobou vodných plôch spolu s leknicou žltou a expandujúcim červenavcom uzlatým.
Je zaujímavé, že na Sĺňavu nedorazila vzácna bublinatka južná, plávajúca na vzduchových mechúrikoch. Ale už je v madunických jazerách. Prekvapením posledných rokov je masový výskyt riečnianky prímorskej, ktorú sme doteraz pozorovali len na južnom Slovensku v povodí Dunaja. Je to významný druh pre rybárov (na rozdiel od menovaných druhov).

Riečnianku totiž vyhľadávajú ryby v čase trenia. Ďalším významným druhom vodných plôch na Ratnovskom potoku lemujúcom jazero je azola papraďovitá, tiež pôvodná v severnej Amerika, donedávna známa len od Štúrova.
Brehové porasty sú bohaté a pestré od jari do jesene, na oboch stranách jazera. Pozoruhodná je tu šípovka vodná, netýkavka žliazkatá, skorocel najvyšší, tunika prerastenolistá, žltuška lesklá, vlkovec obyčajný, ježibaba guľatohlavá, viaceré druhy divozelov, astier či pálok. Stále pribúdajú nové teplomilné druhy, pretože krajina je otvorená Panónii a Balkánu.
Vypustenie nádrže na jeseň v roku 2007 nám umožnilo nazrieť do vodnej fauny, napríklad lastúrnikov a ulitníkov. Niet pochýb o pestrosti aj tohto sveta reprezentovaným napr. kopýtkom prirasteným, korýtkom maliarskym i riečnym či škľabkou ploskou.
Monitoring flóry a fauny je tu zriedkavý, s výnimkou avifauny. Ale aspoň vďaka vtáctvu vie širšia verejnosť o tom, že naša Sĺňava žije a je bohatstvom, ktoré si ani neuvedomujeme. Aj tu má svoje pozitívne miesto kolookruh okolo jazera, pretože sprístupňuje verejnosti poznanie a úctu k tomuto priestoru.

0 Shares

Najnovšie správy

sobota, 10. júna 2023
Meniny má Stanislava, zajtra Margaréta