Poslanci naťahujú čas

  • Nezaradené
  • 23. apríla 2009, 12:05
  • Autor:Michal Petruška
Martin Cifra

Piešťanský týždeň sa 3. apríla obrátil na viceprimátora Timoteja Mištinu so žiadosťou o sprístupnenie „majetkových priznaní“ poslancov a primátora mesta Piešťany.

Timotej Miština je totiž predsedom komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Práve tejto komisii odovzdávajú mestskí poslanci vyplnené formuláre, v ktorých uvádzajú zoznam zastávaných verejných funkcií a svoje majetkové pomery.
Komisia následne kontroluje, či nedochádza pri výkone týchto funkcií ku konfliktu záujmov, prípadne či majetkové pomery jednotlivých poslancov a primátora mesta nie sú nad rámcom ich príjmov z týchto funkcií.
Formuláre sú podľa ústavného zákona s istými obmedzeniami zverejniteľné, aby si rovnaké veci mohli preveriť aj novinári či občania. Piešťanský týždeň sa túto možnosť rozhodol využiť. Do ôsmich dní, tak ako stanovuje povinnosť informovať infozákon, mu však formuláre poslancov a primátora mesta sprístupnené neboli.
V prvej odpovedi na našu žiadosť nás Timotej Miština informoval, že komisia sa 8. apríla stretla, no v neúplnom zložení. „Prítomní sa zhodli v tom, že na také závažné rozhodnutie je potrebné, aby sa na zasadnutí komisie zúčastnili zástupcovia všetkých politických strán, teda všetci členovia komisie. Toto rozhodnutie vyplynulo z určitých nejasností pri výklade ústavného zákona 357/2004," napísal nám T. Miština.
Následne nás tiež e-mailom zo 16. apríla požiadal o predĺženie lehoty na poskytnutie požadovanej informácie. „Hľadáme termín ďalšieho stretnutia komisie. Nechceli by sme splnenie vašej žiadosti časovo odkladať (ani zákon nám to nedovoľuje) a snažíme sa nájsť termín, ktorý by vyhovoval všetkým členom komisie." Podľa slov viceprimátora sa komisia zrejme stretne 28. apríla, nuž uvidíme, aké stanovisko zaujme.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 3. októbra. V Slanici sa 3. októbra 1762 narodil jazykovedec a národovec Anton Bernolák. Tento deň je…
  • 02.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 2. októbra. Tento deň je Medzinárodným dňom nenásilia, Svetovým dňom hospodárskych zvierat, Svetovým dňom ľudských sídiel, Svetovým…
  • 01.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 3. októbra 2022
Meniny má Stela, zajtra František