Poslanci naťahujú čas

  • Nezaradené
  • 23. apríla 2009, 12:05
  • Autor:Michal Petruška

Piešťanský týždeň sa 3. apríla obrátil na viceprimátora Timoteja Mištinu so žiadosťou o sprístupnenie „majetkových priznaní“ poslancov a primátora mesta Piešťany.

Timotej Miština je totiž predsedom komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Práve tejto komisii odovzdávajú mestskí poslanci vyplnené formuláre, v ktorých uvádzajú zoznam zastávaných verejných funkcií a svoje majetkové pomery.
Komisia následne kontroluje, či nedochádza pri výkone týchto funkcií ku konfliktu záujmov, prípadne či majetkové pomery jednotlivých poslancov a primátora mesta nie sú nad rámcom ich príjmov z týchto funkcií.
Formuláre sú podľa ústavného zákona s istými obmedzeniami zverejniteľné, aby si rovnaké veci mohli preveriť aj novinári či občania. Piešťanský týždeň sa túto možnosť rozhodol využiť. Do ôsmich dní, tak ako stanovuje povinnosť informovať infozákon, mu však formuláre poslancov a primátora mesta sprístupnené neboli.
V prvej odpovedi na našu žiadosť nás Timotej Miština informoval, že komisia sa 8. apríla stretla, no v neúplnom zložení. „Prítomní sa zhodli v tom, že na také závažné rozhodnutie je potrebné, aby sa na zasadnutí komisie zúčastnili zástupcovia všetkých politických strán, teda všetci členovia komisie. Toto rozhodnutie vyplynulo z určitých nejasností pri výklade ústavného zákona 357/2004," napísal nám T. Miština.
Následne nás tiež e-mailom zo 16. apríla požiadal o predĺženie lehoty na poskytnutie požadovanej informácie. „Hľadáme termín ďalšieho stretnutia komisie. Nechceli by sme splnenie vašej žiadosti časovo odkladať (ani zákon nám to nedovoľuje) a snažíme sa nájsť termín, ktorý by vyhovoval všetkým členom komisie." Podľa slov viceprimátora sa komisia zrejme stretne 28. apríla, nuž uvidíme, aké stanovisko zaujme.

0 Shares

Najnovšie správy

Služby mesta Piešťany (SMP) od 29. mája opravujú vozovky miestnych komunikácií. Opravy budú prebiehať vždy striedavo na oboch stranách vozovky,…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 1. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom detí a Dňom za správne rozhodnutie. Vo Vrbovom sa v…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 2. júna 2023
Meniny má Oxana, Xénia, zajtra Karolína