Piešťanskí stavitelia: MILAN BAROŠKA

  • Nezaradené
  • 23. apríla 2009, 13:52
  • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

Ešte roky po skončení druhej svetovej vojny sa stavebná činnosť v Piešťanoch prebúdzala z útlmu, do ktorého upadla v čase vojny. Veď len obnova znakového objektu – mosta spájajúceho kúpele s mestom – sa pretiahla až do roku 1956.
Až v tom roku sa mesto dočkalo prvého smerného územného plánu, ktorý mal udávať želateľný smer očakávaným stavebným aktivitám, umožňovať ich plánovitý rozvoj.
V čo do počtu realizácií skromnej a kvalitou architektúry nevýraznej aktivite prvých desiatich povojnových rokov sa však predsa len dá nájsť nádejný architektonický signál.
Odpoveď na piešťanský, susedsky dobromyseľne podpichovačný bonmot o tom, čo dobré môže pochádzať z Vrbového, dal tentoraz vrbovský rodák staviteľ Milan Baroška.

V povojnových rokoch 1947 -1948, v rámci tzv. Dvojročného plánu obnovy, sa na uliciach Mierovej a Záhradnej postavili dve skupinky dvojpodlažných, pôdorysným riešením i vzhľadom rovnakých dvojdomov, určených pre rodinné bývanie pracovníkov vtedajšieho Okresného národného výboru (ONV).
Ich riešenie sa vymyká bežnej utilitárnej dobovej produkcii a vynachádzavými tvarmi (čiastočne zaoblené nárožia, z fasády vystupujúce okná formované do podoby akýchsi plytkých arkierov vytvárajúcich v interiéri priestor na aranžovanie kvetov, štedro dimenzované balkóny a terasy) ju i zreteľne prevyšuje.
Hoci autor týchto dvojročnicových domov nie je jednoznačne zistený, je skutočnosťou, že rovnaké „arkierové" okná sa vyskytujú i vo viacerých Baroškových, spoľahlivo identifikovaných starších realizovaných projektoch, nie je teda neopodstatnené považovať práve jeho – Vrbovčana – za autora dobrého riešenia piešťanských dvojdomov.

Zrejme si vypracoval určitý svojský spôsob vyjadrovania, autorský prejav, vlastný architektonický rukopis. Objem realizačných prác bol však pre možnosti jeho firmy predsa len veľké sústo, takže niektoré z piatich opakovaných objektov stavali iné drobné lokálne stavebné podniky (Vrábel-Cepák,…).
Milan Baroška sa narodil 12. septembra 1912 v rodine vyhľadávaného murárskeho majstra Martina Barošku, ktorý navrhol a postavil – neraz so synovou pomocou – mnoho domov a rozmanitých hospodárskych budov zväčša na vrbovských kopaniciach.
Získaná skúsenosť s prácou s tehlou predznamenala jeho budúce povolanie. Po stredoškolskej maturite a vari dvojročnej praxi v jednej z bratislavských projektových kancelárií sa po ďalšom prehĺbení vzdelania podrobil staviteľskej skúške (1942).
Medzi podpismi skúšobných komisárov na vysvedčení spôsobilosti „k samostatnému spravovaniu a vedeniu staviteľských prác č. j. IV/a-8358/4/1942" je aj podpis architekta a v tom čase už i vysokoškolského profesora Emila Belluša.

S takýmto oprávnením začal pôsobiť ako stavebný podnikateľ a v tomto postavení nezabúdal na reklamu. Aby neboli pochybnosti o profesionálnych ambíciách a o mieste, kde bol jeho domov, prezentoval sa ako: „Arch. Milan Baroška, staviteľ, Vrbové, Štefánikova ulica."
Piešťanská povojnová zákazka bola zrejme vítaná, ale nadchádzajúce nové spoločenské pomery znamenali i preňho skorý koniec súkromného podnikania. Keď ho roku 1949 znárodňovali, v „rozvahe majetkovej podstaty" zo 16. septembra 1949 zaznamenali aj položku „…Piešťany, domky ONV".
Jeho syn Ing. Slavoj Baroška si spomína, že „Po znárodnení založil v Piešťanoch stavebnú kanceláriu, ale ako nestraník a kapitalista musel po zabehnutí odísť…" Počas politického uvoľnenia v rokoch 1967 -1969 sa angažoval pri rekonštrukciách evanjelických kostolov, napríklad vo Vrbovom, Hornom Sŕní, Starej Turej, Košariskách.
Zomrel 4. mája 1992 v Hlohovci; jeho hrob je na cintoríne v rodnom Vrbovom.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 3. júna. Vo Vrbovom sa v tento deň v roku 1926 narodil dôstojník Anton Muržic. Meniny má…
  • 02.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 4. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom nevinných detských obetí agresie. Meniny má Lenka.
  • 03.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 4. júna 2023
Meniny má Lenka, zajtra Laura